CDN-KHZS=Centrum Domácího Násilí - Klubovní Hnutí z.s.

27.05.2017 15:16

CDN-KHZS=Centrum Domácího Násilí - Klubovní Hnutí z.s., je rozloženo do 3 kategorií, a to:

CDN-KHZS=Centrum Domácího Násilí - Klubovní Hnutí z.s., pro rodinné a partnerské vztahy je zařízením sociálních služeb, poskytující odborné sociální poradenství a služby sociální prevence. Jedná se o organizaci s právní subjektivitou zřizovanou KHZS. CDN-KHZS=Centrum Domácího Násilí -Klubovní Hnutí z.s., pro rodinné a partnerské vztahy tvoří tři samostatná pracoviště poskytující sociální služby, které svým charakterem na sebe úzce navazují.

Poradenství

CDN-KHZS=Centrum Domácího Násilí - Klubovní Hnutí z.s. poskytuje odborné poradenství a pomoc osobám, které se ocitly v obtížné životní situaci, řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládat vlastními silami. Služby poradenství jsou poskytovány na pracovištích.

Intervence

CDN-KHZS=Centrum Domácího Násilí - Klubovní Hnutí z.s. nabízí své služby osobám ohroženým domácím násilí ze strany osoby blízké či osoby žijící s nimi ve společném obydlí. Služby Intervence jsou poskytovány na pracovištích.

Náhradní rodinné péče

CDN-KHZS=Centrum Domácího Násilí - Klubovní Hnutí z.s., nabízí své služby pěstounským či osvojitelským rodinám prostřednictvím poradenství, doprovázení, terapie a vzdělávání. Dále také zájemcům o všechny typy náhradní rodinné péče. Služby náhradní rodinné péče jsou poskytovány na pracovišti .

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, nestranně, diskrétně, nezávisle a s individuálním přístupem ke klientovi.

 

-khzs-

Zpět