Březen

08.05.2018 12:51

Březen

 • 2.3. - Den boje spisovatelů za mír, byl vyhlášen Mezinárodním sdružením PEN klubů v červenci 1984
 • 3.3. - Světový den divoké přírody (World Wildlife Day)
 • 8.3. - Mezinárodní den žen, v tento den roku 1910 vyšlo do ulic 40 000 newyorských švadlen, aby protestovaly proti špatným životním podmínkám, poprvé se slavil v roce 1911
 • 11.3. - Evropský den mozku vyhlášen Evropskou aliancí DANA v roce 1998, od roku 1999 se slaví Týden mozku
 • 19.3. - Mezinárodní den invalidů
 • 20.3. - Světový den vrabců
 • 20.3. - Světový den divadla pro děti a mládež - ten se slaví od roku 2001 z rozhodnutí Mezinárodní asociace divadel pro děti a mládež
 • 21.3. - Mezinárodní den lesů
 • 21.3. - Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace - vyhlášen na 21.Valném shromáždění OSN 26.10.1966.
 • 21.3. - Světový den poezie
 • 22.3. - Světový den vody - vyhlášený Valným shromážděním OSN jako varovný signál, že celosvětově dochází k nedoceňování významu rozvoje vodních zdrojů, poprvé se slavil v roce 1993
 • 23.3. - Světový meteorologický den - vyhlásila Světová meteorologická organizace, slaví se od roku 1961
 • 24.3. - Den Horské služby, vyhlášen na památku tragické smrti dvou účastníků 8. mezinárodního lyžařského závodu na 50 km v Krkonoších v roce 1913 - Bohumila Hanče a Václava Vrbaty
 • 24.3. - Světový den boje proti tuberkulóze, v tento den Robert Koch roku 1882 oznámil objev tzv. Kochova bacilu - původce tuberkulózy
 • 24.3. - Mezinárodní den boje proti hluku (vždy na Zelený čtvrtek před Velikonocemi), vyhlášen v roce 2004
 • 27.3. - Mezinárodní den divadla (UNESCO) - výročí otevření pařížského Divadla národů v roce 1957, slaví se od roku 1962 z rozhodnutí 9. kongresu Mezinárodního divadelního ústavu (ITI) v roce 1961.
 • 28.3. - Den učitelů (výročí narození Jana Amose Komenského nar. 1592)

Pranostiky na březen

 • Jak je 1. března, takové bude celé jaro.
 • Březen - za kamna vlezem. Duben - ještě tam budem.
 • Březen bez vody - duben bez trávy.
 • Březnové slunce má krátké ruce.
 • Hřmí-li v březnu, sněží v máji.
 • V březnu sedlák stromy ořezává, ale kabát ještě nesundává.
 • Dlouho-li březen sněhu hovívá, na obilí úrodný rok bývá.
 • Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
 • Jak prší v březnu, tak také v červnu.
 • Svatý Josef, jak ho známe, širočinou ledy láme.
 • V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
 • Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce.
 • Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci.
 • Studený marec, mokrý máj - bude humno jak ráj.
 • V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
 • V březnu prach - jistý hrách.
 • V březnu když se práší, stromy brzo raší.
 • V zelené-li roucho březen se obleče, neúrodu za sebou povleče.
 • Nezapomeň nikdy na to, březnový prach že je zlato.
 • Mnoho dešťů březnových - hubené léto.
 • Svatá Kunhuta - o chlup stoupne teplota (3.3.)
 • Na Kazimíra pohoda - na kobzole úroda (4.3.)
 • Svatý Bedřich teple dýchá, nebo taky sněhem míchá (6.3.)
 • O svatém Tomáši sníh bředne na kaši (7.3.)
 • Na svatého Řehoře čáp letí přes moře, žába hubu otevře a blázen sedlák, který neoře (12.3.)
 • Řehoř ještě neví, ale svatý Josef již poví.
 • Na svatého Longina práce v poli začíná (15.3.)
 • Napije-li se na Gertrudu z louže slepička, naškube si na Jiřího i kravička (17.3.)
 • Mráz po svatém Josefu neuškodí květu.
 • Pěkný den na svatého Josefa zvěstuje dobrý rok (19.3.)
 • Svatého Josefa vítr z Moravy - bude hodně trávy; a když z polské strany - bude zrní i slámy.
 • Na svatého Jáchyma u nás zima končívá (20.3.)
 • Na svatého Benedikta má se ječmen a cibule síti (21.3.)
 • Na Kazimíra pohoda - na brambory úroda (22.3.)
 • Jaké zvěstování Boží Matky - takové velikonoční svátky (25.3.)
 • Po Zvěstování Panny Marie ranních mrazů ubude.
 • O svatém Kvirinu už je teplo i ve stínu (30.3.)
 • O svatém Balbíně je už u nás po zimě (31.3.)

 

-khzs-

Zpět