Aktiv klubovních spolupracovníků

11.04.2017 14:47
Jak jsem se již zmínil, k začátku školního roku (1960–61) byl náš redakční kolektiv posílen o nového a zkušeného pracovníka. Z funkce ředitele Městského domu pionýrů a mládeže v Praze–Karlíně byl odvolán Jan Šimáně, a bylo mu nabídnuto místo v redakci ABC. Důvodem jeho odchodu z MěDPM měly být jakési neshody s podřízenými. Mohu říct, že to mě nezajímalo, důležitější bylo, jak si povede na nově zřízeném úseku zpra­vodajské a organizátorské činnosti redakce. Tím byly vymezeny jeho povin­nosti. Naše představa o celoroční hře pro čtenáře s motivem kosmonautiky Jana Šimáně cele zaujala, a přijal ji za svou. Zasloužil se velkou měrou o to, že jsme od hry mohli záhy přejít na rozvíjení dalších zájmových pionýrských klubů. On sám měl za sebou „klubovní praxi“ z dob Mladého hlasatele v KMH 8229 Parta nerozlučných, který patřil mezi přední kolektivy. Klub dokonce nepřerušil činnost ani v době okupace a postupně se rozrůstal až měl na padesát řádných členů a několik kandidátů. Čekala na ně tříměsíční zkušební doba s řadou poměrně přísných zkoušek. Není tedy divu, že Jan Šimáně dokázal komunikovat s dětmi, vyjížděl na reportáže, besedy a setkání, odepisoval na dopisy klubů, zajišťoval čte­nářské (klubové) srazy. Byl tedy garantem organizátorské činnosti, zatímco technické nebo přírodovědné úkoly a náměty byly převážně dílem odborných redaktorů. Záhy se však ukázalo, že přes veškerou snahu, nejen jeho, ale i ostatních členů redakce, nebudeme schopni zvládnout nárůst práce, kterou s sebou organizátorská činnost přinášela. Okolo redakce už se tou dobou vyskytovalo několik nadšenců z řad starších čtenářů, kteří byli ochotni pomáhat nám s čímkoli (například na našich čtenářských srazech). Z těch „odrostlejších“ jsme si tak mohli vybírat šikovné pomocníky, kteří se zapojili do klubové organizátorské činnosti. Záhy se z nich stali tak zvaní stovkaři, každý měl totiž na starosti jednu stovku klubů. Někteří šikovnější se později starali i o stovky dvě, nebo si dokonce vytvořili malý štáb pomocníků. Stovkař zpracovával poštu klubů – hlášení o činnosti, plnění zadaných úkolů, řešení soutěží, a udržoval s klubaři živý kontakt, podílel se na jejich celoročním hodnocení. Důležitý byl též výběr zajíma­vostí z činnosti klubů pro otisknutí na stránkách ABC. Odepisoval rovněž na dopisy a dotazy, někteří stovkaři za „svými“ kluby čas od času i vyjížděli (cestovné jsme jim propláceli), nebo pro kluby vydávali malé rozmnožované časopisy – zpravodaje. Když jsme později v organizování klubové činnosti přešli na „nekosmické“ celoroční hry, změnili jsme jejich pojmenování ze stovkaře na guvernér. Myslím, že lépe vyjadřovalo postavení i poslání těchto našich aktivistů. Bylo by zajímavé sledovat jejich pozdější osudy až do současnosti. Jen u někte­rých se to podařilo. Tak třeba z Milana Baumana se stal rozhlasový redaktor a publicista, autor řady knížek. Obdobnou cestou se vydal i Pavel Toufar, který zůstal věrný kosmonautice a je z něho uznávaný publicista a komentá­tor, autor zajímavých knih. Mezi guvernéry byla i budoucí dětská lékařka Eva Kolářová, velký kus práce udělal rokycanský kantor Jaroslav Brejcha, zvaný Bolid, právě tak jako učitelka Jaroslava Haľková z Brna, která později jako ředitelka učiliště pracovala v Praze. K překvapivé kariéře dospěl Vít Špaňhel, který se postupně stal publicistou, televizním pracovníkem a posléze vyda­vatelem. Obdobnou cestou se vydal i Jiří Stegbauer, budoucí redaktor a nakladatel, zatímco z Mirky Špimrové-Mocové se stala pedagogicko-psy­chologická pracovnice a Josef Blovský byl zase pracovníkem pionýrského oddělení ÚV ČSM. Po nějaký čas byl stovkařem – guvernérem a členem redakčního aktivu i sám Jaroslav Foglar. (Kdy a jak k tomu došlo, uvedu později – pozn. aut.) Funkce stovkaře-guvernéra se nezříkali ani členové redakce ABC, jako třeba sekretářky Eva Kárová-Hromádková (později se z ní stala redaktorka), Blanka Štekrová-Krtičková (rovněž zakotvila v tisku), redaktorka Libuše Kolářová, elévka Hanka Matušková. Byla tu však celá řada externistů (někte­ří byli i mimopražští), jako třeba Pavel Baudyš, Hanka Kovaříková, František Kroc, Ruda Borský, M. Heřman, B. a Z. Kočovi, M. Laxa, J. Mališková, Hanka Matušková, Helena Zemanová, Helena Atanasovová-Sprátková. Přímo na Moravě působili Zdeněk Pírek (člen redakční rady ABC), Karel Líba,Mirek Chupík, Dušan Grombiřík a Břéťa Boháč.

 

 
Zpět