8/MAJÍ MÍT ČASOPISY KLUBY ČTENÁŘŮ ?

10.12.2016 13:16

Jan Hostáň:

‘‘Dostal se mi do rukou dopis:-Vážená redakce, prosíme  Vás, abyste nám poslali legitimace. Vše máme hotové, jen nám scházejí legitimace. Klubovnu máme u vedoucího klubu. Pozdravuje Vás ‘‘Šest pirátů‘‘-Nová Paka

Tito chlapci odebírají dětský časopis. Časopis je vyzývá k zakládání klubů, má pro ně zvláštní hlídku, podle dopisu jim dává i legitimace. Ti se snad ještě zabývají jen četbou romantického časopisu, jiní začnou třeba vykrádat auta, aby trochu romantiky užili v praxi. Školní úřady povolují jen nejnutnější organizování ve spolcích veřejně prospěšných. Na druhé straně se dostává do škol časopis, který organizuje jakési ilegální kluby pirátů apod. Je to správné ? Domníváme se, že časopis má vítězit nad ostatními svou kvalitou. Jsou tu však určité praktiky, na které musíme hledět s obavami. Po vzoru jedné redakce také jiné vyzývají k zakládání klubů svých přátel. Nakonec může být redakční práce na časopisu vedlejší a kluby mohou být zataženy do reklamního boje některých firem o své zákazníky. Doufáme, že celá akce s kluby byla jen pokusem a že od ní nakladatelé zase upustí.‘‘

Tak zněl text článku mají mít časopisy kluby čtenářů ? otištěného 6. Prosince 1939 v časopise ÚHOR. Z článku je na první pohled patrné, že jeho autor má o čtenářských klubech prapodivné představy, o nějakých poznatcích ani nemluvě. Přisuzuje klubům úlohu ‘‘nositelů reklamního boje některých firem o své zákazníky,‘‘ zatímco skutečná úloha klubů spočívá v něčem docela jiném, než tvrdí autor: kluby se zabývají činností, která souvisí s jejich výchovou a sebevýchovou. To je na prvním místě. Nejde tedy-v případě čtenářských klubů Mladého Hlasatele- o kluby čtenářů, jejichž úkolem je číst a rozlišovat časopis. Tato činnost v celkové činnosti rovněž figuruje, ale ne jako primární. Je rozdíl v pojmu ‘‘čtenářské kluby‘‘ a ‘‘kluby čtenářů‘‘, což autor nedovede či nechce rozlišit. Aby autor onoho článku a jemu podobní ‘‘příznivci a znalci mládeže‘‘ neměl obavu, že z klubů se rekrutují bandy zlodějíčků, zde jsou některé důkazy o skutečné práci klubů, jak lze o ní číst v kronikách a hlášeních klubů: 

Jedním z hlavních úkolů klubů je být užitečný svému okolí, pomáhat všude, kde je potřeba. K tomu kluby vybízí redakce, k tomu kluby vede i jejich vzor- klub Rychlých śípů. Kluby tento chápou správně:

1000.KMH‘‘Černý blesk‘‘-Kostelec nad Orlicí dostal pochvalu za to, že provedl sbírku ve prospěch Národní pomoci dětem. Čin klubu byl dán za příklad mládeži i dospělým v místním tisku.

730.KMH‘‘Pravda vítězí‘‘-Branišov na výzvu ZOO v Praze nasbíral a odeslal 40kg kaštanů, žaludů a tvrdého chleba. Dostal děkovný dopis a pozvánku na návštěvu ZOO.

 

KMH‘‘Vlastenečtí bojovníci‘‘-Josefodol pomáhal účinně při hašení rozsáhlého požáru, který vypukl v noci v obci.

KMH‘‘Nebojácná čtyřka‘‘-Líšný podle klubovního zákona dobrého srdce pomáhá starému občanu, chodí mu pro nákupy, dovezl mu uhlí a mnoho lidí klub chválilo, že všude pomáhá.

KMH‘‘Věrní kamarádi‘‘-Smirady na jaře pomáhá sousedům v zahrádkách rýt, sázet, zalévat. Učitel K.Kozel z Jeviněvsi píše redakci Mladého Hlasatele: ‘‘Potvrzuji, že hoši z klubu‘‘Modrá Hvězda‘‘ nám platně pomohli při práci v obecní knihovně. Máme z toho radost.‘‘

Součástí práce klubů je  dobré plnění školních povinností, pomoc ve škole a dobrá spolupráce se školou. Hned v samotných počátcích klubovního hnutí redakce vyzvala kluby, aby jejich členové usilovali o prospěch s vyznamenáním.

KMH‘‘Svorná čtyřka‘‘-Hlinsko: ‘‘Usnesli jsme se, že kdo ve škole propadne nebo bude mít dvojku z chování, bude z našeho klubu vyloučen.‘‘

6053.KMH‘‘Stateční Hoši‘‘-Ratíškovice: ‘‘Uspořádali jsme soutěž o nejlepší pololetní vysvědčení. Vyhrál ji F. Kordula.‘‘

9126.KMH‘‘Jasná Hvězda‘‘-Lobkovice:  ‘‘Máme vlastní klubovní zákon: zastaneme se školy, učitelů i spolužáků, kdyby se o nich mluvilo špatné.‘‘

KMH‘‘Tygří srdce‘‘-Ostrava: ‘‘Spojili jsme se s klubem ‘‘Modrá Hvězda‘‘ a po dohodě s třídním učitelem uspořádali slavnost pro všechny třídy k vánočním dnům.‘‘

Vedle her, táboření a dalších zábav tvoří náplň práce klubů rozvíjení různých zájmů a koníčků od filatelie, přes sbírky pohlednic, časopisů a knih až k modelaření, chemii,  fyzice, učení se cizím jazykům atd. Řada klubů věnuje pozornost rozvoji kulturních zájmů. Vedle čtenářství a zájmu o literaturu se věnují přímo slovesné tvorbě-pokoušejí se psát básničky a povídky; v Mladém Hlasateli na stránce Práce našich čtenářů jen za jeden rok bylo zveřejněno 42 básní a 38 povídek od členů klubů. Zvlášť aktivními jsou kluby 1931.KMH‘‘Vpřed‘‘-Praha. KMH‘‘Hvězda jihozápadu‘‘-Praha. 8229.KMH‘‘Parta nerozlučných‘‘-Praha-Vršovice. 1307.KMH‘‘Mstitelé‘‘-Chabry aj. Jinou zálibou je kreslení. O tom   by nejlépe mohly hovořit stovky překrásně vyzdobených kronik, klubovních hlášení a klubovních časopisů, ale také kresby-příspěvky na stránce Práce našich čtenářů, kde v jednom roce bylo otištěno 26 zdařilých kreseb od našich klubů. Jsou kluby, kde intenzívně pěstuje hra na hudební nástroje. 2877.KMH‘‘S hudbou vpřed‘‘-Vranov uspořádal  dokonce několik koncertů,  na kterých se sešlo mnoho chlapců a děvčat i rodičů.

676.KMH‘‘Gentlemani‘‘-Ostrava pořádal pro ostravské a okolní kluby soutěže ve hře na různé hudební nástroje. Jiné kluby se zabývají sbíráním známek, pohlednic, starých mincí, různých obalů, nálepek, výstřižků z časopisů aj. 555.KMH‘‘Vládci lesů‘‘ si například pořídil sbírku dřev.

Jinou oblastí činností klubů je technická činnost. Mnohé kluby jsou na ni speciálně zaměřeni provádějí různé pokusy, stavějí modely, vozítka apod. 42.KMH‘‘Svorně k cíli‘‘-Roškopov si zhotovil model balonu z hedvábného papíru, skoro 2 metry vysoký, slepený ze 49 částí, plněný teplým vzduchem. 547.KMH‘‘Vlci od Tiché Orlice‘‘-Choceň pořádá přednášky o elektrotechnice, rádiu, stavbě modelů letadel, na něž jsou zváni zájemci z okolních klubů.

1410.KMH‘‘Plzeňští hraničáři‘‘-Plzeň si staví model nákladního nádraží a jeřábu.

738.KMH‘‘zdatní sokoli‘‘-Hrušovany u Brna podobně jako mnoho jiných klubů učí se radiotelegrafii podle Mladého Hlasatele, staví modely kluzáků a motorového letadla.

KMH‘‘Ctitelů Kali‘‘ z Prahy zhotovil si vozík s brzdou, jehož návod byl pak otištěn v Mladém Hlasateli.

436.KMH‘‘Mladí modeláři‘‘-Kyje staví letecké modely.

573.KMH‘‘Stále s dobou‘‘-Bohumín má fotoaparát a laboratoř. Staví model elektrické lokomotivy s motorkem.

Velmi rozsáhlou oblastí v činnosti klubů je sportovní činnost. Již od samého začátku kluby usilují o co nejširší a nejživější meziklubovní styk v různých sportovních odvětvích. Pěstují se různé druhy sportů, ne toliko v té době nejpopulárnější kopaná. Ta naopak poměrně málo, protože kluby nejsou tak početné, aby mohly stavět jedenáctky. V 79.KMH‘‘Za cílem vpřed‘‘ rostou slavní stolní tenisté v čele s Ivanem Andreadisem, pozdějším mistrem světa. Tento klub pořádá neustále sportovní turnaje pro pražské kluby, především ve stolním tenisu, ale i v jiných sportech. Podobně 562.KMH‘‘Ontario‘‘ z Prahy-Vinohrad je velmi agilní v pořádání sportovních turnajů a utkání pražských klubů ve stolním tenisu, cyklistice, lehké atletice, hokeji. 206.KMH‘‘Pravda vpřed‘‘ je zase pořadatelem turnajů házené o 7 hráčích pro pražské kluby. 429.KMH‘‘Slezané‘‘ z Rychvaldu každoročně pořádá velké sportovní turnaje ve stolním tenisu pro kluby z Ostravska, Orlovska a Bohumínska. 676.KMH‘‘Gentlemani‘‘ z Bohumína je pořadatelem přeboru Ostravska v šachu. 12. KMH‘‘Junáci lví srdce‘‘-Rakovník  pořádají turnaje v odbíjené. KMH‘‘Kamarádi‘‘ z Kobylis se věnují pozemnímu hokeji. 68.KMH‘‘Chlapci přírody‘‘ z Vratimova organizují hokejovou ligu klubů Ostravska. KMH‘‘Červený blesk‘‘ z Prahy XI pořádá rychlobruslařské závody. KMH‘‘Hoši od Bobří řeky‘‘ z Přerova jsou pořadateli hokejového turnaje O štít Přerova. KMH‘‘Věrní kamarádi‘‘ z Prahy-Spořilova jsou organizátory boxerských utkání v ringu v boxerských rukavicích. KMH‘‘Rychlá smečka‘‘ z Lomnice nad Popelkou organizuje přebory ve skoku na lyžích. 1767.KMH‘‘ z Michálkovic pořádá přebory v plavání. KMH‘‘Tuláci‘‘ z Mělníka má ve svém programu tenisové soutěže.

Výčet by mohl pokračovat dlouhou řadou dalších. Ke sportu ještě malý dovětek: Na jaře 1940 klub‘‘Ontario‘‘ pořádal velké Pražské hry ve všech sportovních odvětvích, klub ‘‘Střela‘‘ fotbalovou soutěž O primát Prahy a redakce Mladého Hlasatele štafetové závody pražských klubů. Již těchto několik příkladů dává víc než jasnou odpověď na otázku, zda kluby mají svůj význam  a opodstatnění či ne. Ale dejme ještě slovo jiným: CO O KLUBECH SOUDÍ DOSPĚLÍ LIDÉ ?

Jar. Vávra, odborný učitel, Pardubice:

‘‘Zachytil jste mládež krásně, bavíte ji a přitom vychováváte, aniž to tuší.‘‘

KMH‘‘Orlové‘‘ z Drušic:

‘‘Rodiče našich členů mají radost z naší samostatnosti.‘‘

KMH‘‘Mladí sokolíci‘‘ ze Starého Lískovce: ‘‘Naši rodiče nám práci v klubu schvalují. Nevíme-li si v něčem rady, pomohou nám.‘‘  

2034.KMH‘‘Hoši ze šumavských lesů‘‘ -Branišov: ‘‘Pan učitel Zemek, který se o našem klubu dověděl, si přečetl naše pravidla a pochválil nás.‘‘

Dospělí lidé klubům pomáhají: opatří dřevo na stavbu klubovny, jinde hodná maminka dá klubu vymalovat stěny klubovny a vyšije mu vlajku. Kluby v Modřanech mají svého velkého příznivce v panu Kafkovi, který vyvolal v život 13 klubů, které mezi sebou závodí a navzájem spolupracují. Pan Kafka jim také poskytl místnost jako klubovnu.

A čím je klub pro chlapce a děvčata ?

KMH‘‘Spravedlivá sedma‘‘-Zlín: ‘‘Od té doby, co jsme v klubu, jsme jako vyměnění. Vystříháme se špatných slov a děláme dobré skutky.‘‘

8414.KMH‘‘Nerozluční kamarádi‘‘-Nový Rychov: ‘‘S potěšením konstatujeme, že náš klub je na nejlepší cestě. Všeobecné kamarádství, soudržnost nás všech a poctivé vykonání povinností, které jsme si stanovili jako zákony svého klubu, to vše nás vede k lepšímu.‘‘

9550.KMH‘‘Ochránci bílé vlajky‘‘-Kovanice: ‘‘Domnívali jsme se, že psaní čtenářů o tom, jak jsou ve všech klubech-jako vyměněný‘‘, jsou jen plané řeči a že je kluby píší proto, aby se zavděčily redakci. Ale nyní jsme sami poznali, že je to velká pravda !‘‘

Snad tedy odpověď na otázku Jana Hostáně: ‘‘Mají mít časopisy své kluby čtenářů?‘‘ je dána a je víc než jasná. A to i pro případ, že klub se nazývá třeba ‘‘Šest pirátů‘‘!

Zpět