7/ÚSPĚCH, KTERÝ NEBYL OČEKÁVÁN

10.12.2016 13:14

KMH‘‘Himalaja‘‘-Příbram:

…Poznali jsme Mladého Hlasatele jako nejlepší časopis mládeže dnešní doby. Utvořili jsme klub, v němž se učíme přátelství, svornosti a dobrým činům. Pomáháme každému, kdo naší pomoc potřebuje. Lovíme též bobříky, které nás učí dobrým vlastnostem.

Na podzim 1939 začíná Mladý Hlasatel svůj  V. ročník, kterým zaznamenává další rozvoj a také růst svých čtenářských klubů. Časopis obsahově dozrává. V povídkách dominují povídky Otakara Batličky, začínají převažovat kresby Bohumila Konečného-Bimby, objevují se nové hlídky: Junácká stezka, psaná Jaroslavem Foglarem, hlídka fotografů, škola chemie, toulky přírodou; ročník je uveden i s novou soutěží, vychází nové vkládané romány, z nichž největší čtenářský ohlas má  Bílý tesák J. Londona a Rájem a peklem O. Batličky, zavedena je Sportovní škola, do které píší populární sportovci Plánička,Bouček, Modrý a další, začíná seriál otiskování barevných znaků měst. V. ročník Mladého Hlasatele začal s nákladem 70000 výtisků, ale obě první čísla musela být pro obrovský zájem dotiskována, protože původní náklad byl zcela vyprodán a prodejny se dožadovaly dalších výtisků. Třetí číslo vyšlo  v nákladu 76000, čtvrté v počtu 83000 výtisků-ale  to ještě stále nedostačovalo zájmu. Náklad jednotlivých čísel stále narůstá: č. 5 mělo  náklad 90.000, č. 12 náklad 98.000 a číslo 13 dosáhlo již nákladu 100.000 výtisků. Celý MELANTRICH byl tehdy vzhůru. A to ještě nebyl všem překvapením konec: 27. Číslo vyšlo v nákladu 112.000 výtisků a do konce ročníku stoupl náklad na 120.000 výtisků týdně. Za jeden ročník vzrostl náklad o 50.000 výtisků !  6. Dubna 1940 vyšlo 200. Číslo Mladého Hlasatele (č.32). Časopis  vycházel i o prázdninách (tři čísla) a ročník byl ukončen 45. číslem. Samozřejmě, že úspěch Mladého Hlasatele nedal spát konkurenci a různým kritikům. Josef Prchal byl jedním z nich a v časopisu ÚHOR, roč. XXVII, č.7, 21. Září 1939 si proti Mladému Hlasateli smočí:

‘‘…Usuzujeme-li podle dnešních poměrů, mámena to, že náklad 50.000 výtisků kterých dosáhl např: Mladý Hlasatel, je pro většinu dětských časopisů nedosažitelný. Naše dobré dětské časopisy, které nejsou vypočítány na líbivost, vycházejí pravděpodobně jen asi 10.000 výtisků !‘‘ K Prchalovu článku poslala redakce Mladého Hlasatele své vyjádření, které bylo v ÚHORU otištěno v čísle 8 z 21.10. 1939 pod názvem Program Mladého  Hlasatele, v němž Karel Bureš píše: 

‘‘… Mladý Hlasatel není vypočítán na líbivost, neboť líbivost, kterou každý list pro mládež náležitě má mít, je jenom jednou z jeho dobrých vlastností.  Stejně dobře by se dala uvést na prvním místě stránka výchovná (zdůrazňování ctností ve všech povídkách) nebo poučná (kurs němčiny, obrazová škola), ale hlavní přednost Mladého Hlasatele, vedoucí k nebývalé cifře nákladu 90.000 (nikoliv 50.000, jak bylo v ÚHORU uvedeno),  spočívá v porozumění zájmům dnešní mládeže.‘‘

 

Jakkoliv se zmenšila možnost přihlašování nových klubů, protože to mohly být pouze kluby z okleštěného území Čech a Moravy, dochází k dalšímu růstu klubů. Již v září dosahuje počet klubů 3000 a znovu je překonán rekord v počtu přihlášek nových klubů v průběhu jednoho týdne-v prvním říjnovém týdnu od 1. Do 7.10. přihlašuje se 154 nových klubů. K 21. Říjnu 1939 je 3422 klubů.  Po 28. Říjnu-po srážkách německé policie se studentstvem-začíná okupace tvrdě doléhat i na kluby. Cenzura zakazuje v Mladém Hlasateli zveřejňovat čísla klubů (fašisté hledají za těmito čísly tajné šifry), v prosinci je vydán zákaz nosit jakékoliv odznaky klubů, vyvěšovat vlajky, pořádat klubovní vycházky a shromáždění.  Přesto i v době této perzekuce kluby nacházejí odvahu ke své činnosti, někdy odvahu dokonce příkladnou. 2877.KMH‘‘S hudbou vpřed‘‘-Vranov, pořádá koncert. Sál vesnické hospůdku je zaplněn do posledního místa. Kapela mladých začíná koncert řízeným pochodem, ale brzy nato už zní hudba a zpěv krásných národních písní. Při písni Chaloupky pod horami a České písnička zpívají všichni do jednoho. Maminkám v pohnutí kanou slzy po tvářích. ‘‘Byl to nejkrásnější den našem klubu‘‘-píší chlapci redakci Mladého Hlasatele. A ten o tom dokonce píše ještě na svých stránkách ! Málokterý klub respektuje zákaz shromažďování a schází se nadále, pořádá schůzky i výpravy.

 

LOV BOBŘÍKŮ  zaměstnával kluby od samého počátku. Mnozí četli knihu Hoši od Bobří řeky, mnozí o bobřících jen slyšeli a dali se jimi strhnout. Na neustálé naléhání klubů otiskuje Jaroslav Foglar znovu podmínky 13 bobříků na klubovních stránkách od 3. Do 14. Čísla V. ročníku Mladého Hlasatele. Později redakce dokonce vydává ‘‘bobříkovské brožurky‘‘ s podmínkami a přehledem pro záznam o plnění těchto neobvyklých zkoušek. Snad nebylo jediného chlapce či v děvčete v klubech, kteří by se aspoň nepokusili o lov některého z bobříků, když se jim už nepodařilo ulovit všech třináct. V klubech byly uloveny desetitisíce bobříků ušlechtilosti, byly vykonávány statisíce drobných dobrých činů pro pátého bobříka, tisíce hochů a děvčat se naučily plavat, poskytovat první pomoc, překonávat strach, naučili se ovládat, být trpělivými, vytrvalými, tělesně i duševně zdatnými lidmi. A nebylo snad jediného hlášení o činnosti klubu, kde by byla i zmínka o lovu 13 bobříků:

 

‘‘Lov bobříků je úžasný. Hoši loví  jako diví a jsou stále nedočkavější. Hoši od Bobří řeky v nich nechali nezapomenutelný dojem. Myslím, že ti, kteří je přečetli, se vnitřně přerodili. Chlapci jsou jiní,  jsou lepšími lidmi…‘‘  píše vedoucí 212.KMH‘‘Kamarádi‘‘ z Prahy Míla Fišer

 

‘‘Podle vašeho návodu jsme lovili bobříka dobrých činů. Každý z nás udělal už přesně 100 dobrých skutků. Je nás devět, udělali jsme tedy dohromady 900 dobrých činů.‘‘ KMH Zelená devítka-Praha

 

‘‘Lovíme pilně bobříky. Co lovíme třináctého bobříka ušlechtilosti, nevybrali jsme za neslušná slova ani haléř pokuty. Všichni chceme být takovými, jako byli Hoši od Bobří řeky.‘‘  KMH‘‘Letící šíp‘‘

 

A redakce připravuje klubům další zajímavosti. Od 16. Prosince celou zimní sezónu poskytuje ZDARMA každý týden vylosovaným pražským klubům vstupenky k bruslení na Zimním stadióně na Štvanici. V zimě 1939-40 dostalo vstupenky 65 pražských klubů. Malým dárkem redakce klubům k vánocům byla REDAKČNÍ KLUBOVNA, zřízená v předsíni redakce. V této klubovně se odbývaly nejen návštěvy klubů a čtenářů v redakci, ale pražské kluby se tu scházely k společným schůzkám, odbývaly se tu turnaje v šachu a dámě. Stěny klubovny byly vyzdobeny hezkými vývěskami, velkým oznamovatelem a celá jedna stěna pak obrázkovými příběhy Rychlých šípů. Na policích byly vystavovány rukodělné výrobky klubů. Jako první zde byl umístěn  výrobek klubu ‘‘Dobří kamarádi‘‘ z Prahy XIII-vymodelovaná hlava Jana Žižky. Na oznamovateli byla vyvěšována vzorná hlášení klubů, klubovní časopisy, fotografie a různé zprávy. Při bohaté činnosti a stále nových událostech pokračuje růst klubů, a to rychlým tempem. Čísla klubů se opět objevují až koncem ledna, kdy počet klubů vzrostl na  4500. Týdně přichází v průměru víc jak 100 nových přihlášek. Koncem února počet klubů dosahuje 6000. V dubnu 1940 redakce ruší kovové klubovní odznaky a zavádí nové-látkové. Od května 1940 nesmí být přijímány přihlášky klubů ze Sudet. Ani toto a ještě jiná omezení nezastavují růst klubů, ani obliba klubovní myšlenky neklesá. Při předprázdninovém bilancování má redakce zaregistrováno 7000 klubů. Rozhodujícím faktorem však nejsou ani tak vysoká čísla, jako přebohatá a užitečná činnost a práce klubů. Redakce se o ní dennodenně přesvědčuje z desítek a stovek hlášení:

 

‘‘V září jsme začali s loutkovým divadlem a tvořením vlastních loutkových her. Pracujeme na výrobě loutek, děláme dekoraci podle vlastních návrhů. Hrajeme šachy a soupeříme o vyšší příčku v žebříčku.‘‘  KMH‘‘Mladí vynálezci‘‘-Ostrava

 

‘‘Na schůzkách máme 100% účast. Navázali jsme spojení s kluby Hloubětína, Kerhartic, Brna a Blanska. Budeme vydávat společný časopis. Každou neděli chodíme na výpravy. Všichni členové se chovají vzorně. Vydělali jsme si 10 korun za skládání dřeva a 50 korun za sběr šípků.‘‘    KMH‘‘Vlasti zdar!‘‘-Brno

‘‘Celé dva měsíce jsme stavěli klubovnu na zahradě rodičů našeho vedoucího. Nadřeli jsme se dost-ale ta radost z klubovny, to se nedá vypsat ! Vášnivě lovíme bobříky a pořádáme závody v lukostřelbě.  KMH‘‘Česká skála‘‘-Stránčice

 

‘‘Docházka do klubu za poslední dva měsíce je 100%. Udělali jsme si celodenní výlet na kolech a zastavili jsme se v benešovské nemocnici navštívit nemocného pana třídního učitele.  Byl naší návštěvou velmi potěšen. Červen patřil lovu bobříků. Všichni ulovili bobříka plavce. Jeden člen při lovu bobříka zručnosti udělal pěkné pískové doskočiště pro skok vysoký, na kterém nyní všichni pilně skáčeme. Trénujeme také hod oštěpem. Nejlépe hází M. Burger, který hodil již 33 metrů.‘‘ KMH‘‘Statečná srdce‘‘-Sázava

 

‘‘O prázdninách náš klub pracoval-polovina členů chodila na žně, druhá polovina sbírala léčivé rostliny. Za tři týdny jsme si vydělali hezké peníze. Polovinu jsme si mezi sebou poctivě rozdělili, druhou polovinu ponechali ve společné klubovní pokladně.‘‘  KMH‘‘Piráti‘‘-Dvůr Králové

 

‘‘Je-li hezky, chodíme ven na výpravy a učíme se poznávat rostliny. Pořádáme závody mezi sebou i s jinými kluby. Chráníme květiny. Vydáváme svůj časopis, snažíme se být užiteční ve škole, na ulici i doma.‘‘   KMH‘‘Děvčata z Polabí‘‘-Kolín

 

‘‘Cvičíme před klubovnou  podle nového klubovního zákona. Každý člen umí jezdit na kole. Vyděláváme si sběrem starého železa. Hrajeme loutkové divadlo. Sehráli jsme již čtyři zápasy v kopané. Na své závodní dráze běháme a házíme koulí. Lovíme bobříky. Nyní děláme kluzák podle Hlasatele a připravujeme atletický trojboj.‘‘    KMH‘‘Rudé šípy‘‘ Nučice-Krahulov

 

‘‘Kdo promluví špatné slovo, musí nasbírat 1kg heřmánku nebo jiných léčivých bylin.‘‘ KMH‘‘Orlí pero‘‘-Hořešovice

‘‘Měli jsme již 18 schůzek, vždy se 100% účastí. Vedeme si také deník. Na prvních šesti schůzkách jsme stavěli modely letadel. Zhotovili jsme čtyři budky pro ptactvo a zavěsili  v zahradě. Chodíme hrát ping-pong. Každý člen klubu má lyže. Vyděláváme si sběrem starých kovů.‘‘  3016.KMH‘‘Eskadra smrti‘‘-Brno

 

‘‘Hlídáme naše lesy kolem Sázavy a pečujeme o mladé stromky. Učíme se milovat les jako náš vzor-TARZAN. Les máme rozdělený na úseky, každý musí svůj úsek velmi dobře znát, má za úkol ho ochraňovat a pozorovat jeho život, o kterém si vede zápisky.‘‘   3406.KMH‘‘Tarzan‘‘-Sázava

 

‘‘Konáme patřičně všechny své povinnosti. Náš klub není nikde na obtíž-naopak pomáháme, kde se dá. Rodiče již náš klub podporují a jsou rádi, že se v něm učíme pořádku.‘‘   KMH‘‘Semtínští orlíci‘‘-Semtín

‘‘Z počátku se nám lidé smáli. Teď, když vidí, že nejsme nikomu na obtíž, ještě nás podporují. V naší obci  bude mít škola besídku. Pan řídící nám navrhl, zda bychom nechtěli spoluúčinkovat. Návrh jsme samozřejmě přijali a teď už pěkně cvičíme výstupy, básně atd.‘‘   KMH‘‘Mladí junáci‘‘-Hrabůvka

 

‘‘V potoce si hrál asi sedmiletý chlapec, pouštěl si lodičku. Pojednou ve vodě šlápl na sklo a rozřízl si nohu asi centimetr hluboko.  Běželi jsme do nejbližšího domu pro obvaz. Vymyli jsme mu ránu a zavázali. Potom jsme ho odnesli k lékaři. Také jsme o tom uvědomili chlapcova otce.‘‘  KMH‘‘Pět stopařů‘‘-Velká Chuchle

 

‘‘V prosinci jsme poprosili pana řídícího, aby nám dovolil postavit vánoční stromek  ve třídě. Spojili jsme se na to s klubem Modrá Hvězda a dohodli se, že uděláme vánoční nadílku. Měli jsme plnou skříň dárků. Na slavnost jsme pozvali i ostatní třídy.‘‘ KMH‘‘Tygří srdce‘‘Ostrava

 

‘‘v naší třídě onemocněl nemajetný žák. Paní učitelka nás vyzvala, abychom pro něj sehnali nějaké peníze a šatstvo. Náš klub velmi pomohl.‘‘   KMH‘‘Moravská Hvězda‘‘-Olomouc

 

‘‘Sebrali jsme mezi sebou menší obnos na postižené povodní. Není toho mnoho, ale dáno z upřímného srdce.‘‘    KMH‘‘šakalové‘‘-Praha XIX-Břevnov

 

‘‘Od založení našeho klubu se snažíme poctivě plnit podmínky klubů. Nyní pilně hrajeme hokej. Před vánocemi jsme uspořádali menší sbírku pro chudší žáky. Výtěžek jsme věnovali nejchudšímu kamarádovi z naší třídy. Velmi pilně lovíme bobříky. Všichni máme již uloveného bobříka hladu, odvahy a síly. Nikdy nebudeme litovat založení svého klubu.‘‘ KMH‘‘Studentský kroužek‘‘-Pardubice

 

‘‘Když náš klub vznikl, mnoho hochů se nám vysmálo. Nyní ale pochopili ušlechtilou a krásnou myšlenku čtenářských klubů a brzy vznikly dva nové kluby ve městě.‘‘ KMH‘‘Rudé blesky‘‘-Veselí nad Moravou

 

V březnu 1940 přišli do redakce čtyři menší hoši z jistého klubu a hlásili, že přijímají mezi sebe hocha, který se dopouštěl krádeží. Hrdě a důvěřivě sdělil, že hocha přibrali záměrně, aby ho odnaučili nepoctivosti.

Zpět