5/PRVNÍ TĚŽKÁ ZKOUŠKA

10.12.2016 13:11

 

Jaroslav Foglar:

…Až když počátkem IV. Ročníku-od 1.11.1938-jsem se stal spolu s dr. Burešem právoplatným redaktorem Mladého Hlasatele-začal Hlasatel vypadat teprve podle mých představ a návrhů.

Třetí klubovní rok nezačíná nijak příznivě. Zářijové dny tragického podzimu 1938 tíživě doléhají i na kluby Mladého Hlasatele, poznamenávají jejich činnost i růst. V 1 .čísle IV . ročníku Mladého Hlasatele se obrací redakce ke svým klubům s výzvou: ‘‘Přispějte podle svých možností na obranu státu !!!‘‘ V té době už peněžitá sbírka dosáhla 500 miliónů korun.  Kluby nechtěly zůstat pozadu; přispívají zdánlivě zanedbatelnými částkami. Dokazují, že znají své povinnosti a že jim leží na srdci zájmy vlasti a národa.

212. KMH‘‘Kamarádi‘‘ z Prahy VIII věnoval na sbírku své klubovní úspory. Peníze poslaly dále kluby 1156.KMH‘‘Strážci vlasti‘‘-Rakovník, 521.KMH‘‘Sportu zdar‘‘-Přílepy, 439.KMH‘‘Plzeňská lvíčata‘‘-Plzeň a četné další.

30. září 1938-Mnichov. A pak vyklizování pohraničí, celé proudy uprchlíků. Mezi nimi také členové klubů Mladého Hlasatele a čtenáři časopisu. Avšak ani doba zrady a podlého diktátu kluby nezničila. Ba naopak-posílila v klubech vlastenecké cítění a hrdost. Kluby pomáhají uprchlíkům z pohraničí, provádějí sbírky šatstva, peněz, potravin. Nabízejí svou pomoc výborům, které řídí pomoc pro uprchlíky. Doma prohledávají skříně a sbírají odložené prádlo, šaty, obuv. Pomáhají při ubytování. Bez výzev a pokynů, samy od sebe. Jejich rádce a  průvodce-Mladý Hlasatel-umlká…

24. září vychází 4.číslo IV. Ročníku Mladého hlasatele-a pak je vydávání časopisu přerušeno. Vedoucí redaktor  Břetislav Mencák je povolán do armády, redakce se rozchází. V té době je přihlášeno 1154 čtenářských klubů. V následujících dnech a týdnech mnoho klubů zaniká, když jejich členové narychlo utíká z pohraničí, vyštváni fašistickými henleinovci. Jejich členové se pak shledávají po celé republice a snaží se  navázat písemný styk a mít klub aspoň ‘‘na dálku.‘‘ 11.KMH‘‘Lučan‘‘ –Postoloprty slavil před nedávnem výročí svého vzniku několikadenní oslavou. A za pár měsíců nato člen klubu Bořivoj Hiki shání ostatní členy po celé republice… Po skončení mobilizace a rozpuštění armády se profesor dr. Břetislav Mencák do redakce Mladého Hlasatele nevrátil. Ředitel vydavatelství MELANTRICH ustavuje novou redakci. Vyzývá JAROSLAVA FOGLARA, aby se ujal řízení Mladého Hlasatele spolu s dr. Karlem Burešem, až dosud redaktorem sportovního týdeníku STAR, vydávaného rovněž MELANTRICHEM. Od 1. Listopadu pracuje redakce v novém složení a připravuje obnovené vycházení Mladého Hlasatele. 3. Prosince vychází první číslo ‘‘foglarovského ‘‘ Mladého Hlasatele, 5. Číslo IV ročníku. Mladý Hlasatel opět vychází ! A je to časopis značně pozměněný-k lepšímu. Postupně se v něm objevují různé novinky a časopis se stává skutečně časopisem všech chlapců a děvčat. K dosavadním pracovníkům se připojují další, kteří si rázem získávají oblibu čtenářů.  V 5. čísle začíná sportovní škola reprezentačního brankáře Bóži Modrého Hrajeme hokej, zahajující proslulé sportovní instruktáže Mladého Hlasatele a popularizující různé sporty mezi mládeží. Zároveň se v něm objevují první Mrzuté příhody Kačera Donalda a od 7. Čísla pak ještě tehdy populární Myšák Mickey. V 7. Čísle vstupují na scénu RYCHLÉ ŠÍPY-kreslený seriál příběhů čtenářského klubu, který se stává pro ostatní kluby vzorem. V 9. čísle je zavedena stránka Práce našich čtenářů, v 10. čísle Jaroslav Foglar debatu Jak to vypadá ve vaší třídě ?  12. Číslo přichází s první Domácí dílnou. Na stránkách  13.čísla se objevuje první povídka  Otakara Batličky-Voláme Huart…, která je předzvěstí rozsáhlého cyklu napínavých  dobrodružných povídek. V dalších číslech pak následují další novinky:  v 15.čísle kulinářský turnaj o titul Rytíř kulinářského turnaje (odměnou je hezký diplom a sáček na kuličky s emblémem rytíře a Mladého Hlasatele), v 17.čísle začíná stránka Stroje, které vás zajímají, v 18.čísle Kurs radiotelegrafie Otakara Batličky, v 29.čísle Létající modely Mirko Musila atd. Odběr časopisu začíná přímo fantasticky stoupat, k úžasu všech zkušených pracovníků MELANTRICHA. Sympatie vedení vydavatelství k redakci Mladého Hlasatele ještě více stouply. Během několika měsíců je časopis vydáván znovu v nákladu 50.000 výtisků týdně a na konci ročníku dosahuje 68.000 výtisků.  A to v situaci, kdy ČESKOSLOVENSKO ztratilo pohraniční oblasti (od 1.10.1938) a Slovensko s Podkarpatskou  Rusí (od 14.3.1939), kam  se Mladý Hlasatel nesměl posílat.  Zůstaly tedy jen okleštěné Čechy a Morava. Mladý Hlasatel se stává jasně největším a nejlepším časopisem pro mládež u nás. Přestože konkurenci měl početnou (vycházelo kolem 50 různých časopisů pro mládež), zdolával Mladý hlasatel i toto a předstihoval jeden časopis za druhým. V historii časopisectví, zejména časopisů pro mládež, jde o jev neobvyklý, nemající obdoby. Když se někdy zvedl náklad nějakého časopisu o 1-5000 výtisků ročně, byl to skoro zázrak. A Mladý Hlasatel skončil za několik měsíců skoro 100%. Ještě před ukončením ročníku vychází 14. Července 1939 ZDARMA  zvláštní nečíslované vydání Mladého Hlasatele s povídkou O.Batličky a příběhem Rychlé šípy plaší pytláky. Redakce je posílá především do   prázdninových táborů, ale dává je zdarma i v prodejnách novin a časopisů, v trafikách, v knihkupectvích. Má funkci propagačního letáku. Splňuje svou úlohu dokonale, jak potvrzují výsledky v následujícím ročníku časopisu. Mladý Hlasatel je spojen se jmény Jaroslav Foglar, Karel Bureš, Otakar Batlička, dr. Jan Fischer, Strýček Tomy, Mirko Musil, Bohumil Konečný-Bimba, a dalšími, jež jsou zárukou kvality obsahu časopisu a stávají se mezi čtenáři uznávanými autoritami.  S obnovením Mladého Hlasatele se začíná opět rozvíjet práce čtenářských klubů.  Kluby mají znovu svou stránku, znovu se vrhají do činnosti. Se ztrátami, ale s hlavou hrdě vztyčenou, i když stojí na prahu neočekávaných zvratů, nešťastných dnů, ale zároveň i malých a větších vítězství, v nichž se projevovala nezlomnost, odvaha, pevná vůle a snaha ukázat, co dovedou čeští chlapci a děvčata. Vznikají nové kluby. Do 15. Února 1939 vzrůstá počet klubů na 1500. Hned v prvním březnovém čísle se přihlašuje rekordní počet klubů-103 za jediný týden !   Ani 15. Březen 1939-nejtragičtější den v novodobých dějinách našich národů, znamenající počátek šestileté nacistické okupace a konec samostatné existence ČESKOSLOVENSKA, nedokáže zasadit klubům smrtící ránu. I když po 15. Březnu 1939 redakce nemůže přijímat kluby odjinud než na území Čech a Moravy, kluby se stále rozrůstají. Zatímco za první rok existence klubů vzniklo 909 klubů, za druhý rok-neklidný, plný politických zvratů, se ztrátou pohraničí, Slovenska a Podkarpatské Rusi, začátkem německé okupace-vzniklo 1238 nových klubů !  Při druhém výročí vzniku čtenářských klubů dosáhl jejich počet čísla 2147. V posledním květnovém týdnu je pak podruhé překonán rekord, když v průběhu jediného týdne od 20. Do 27. Května 1939 se přihlásí redakci 138 nových klubů. A na konci IV. Ročníku má Mladý Hlasatel už 2755 čtenářských klubů.  V první těžké zkoušce kluby se ctí obstály. Bilance činnosti klubů je víc než radostná, jak dokazují příklady z jejich práce:

 

‘‘Zaměstnáváme se rytím do linolea. Na schůzkách debatujeme na téma, která střídavě jednotliví členové pro ostatní připravují. Lovíme bobříky. Nyní dáváme dohromady klubovní písničku.‘‘   64.KMH‘‘Jsme připraveni‘‘-Beroun

 

‘‘Debatujeme o obsahu Mladého  Hlasatele. Postupně lovíme bobříky. Sbíráme odpadové suroviny a peníze za ně společně spoříme. Učíme se radiotelegrafii podle návodů v Mladém Hlasateli. Společně se rovněž učíme němčinu, vážeme knihy, sbíráme známky. Děláme si herbář a knihu vzpomínek. Na stromy jsme pověsili dvě budky pro špačky, které jsme sami vyrobili. Každý člen musí umět jezdit na kole, plavat a hned ulovit bobříka mrštnosti.‘‘  81.KMH‘‘V jednotě je síla‘‘-Český brod

1170.KMH‘‘Červená hvězda‘‘-Tlumačov

‘‘V neděli jsme byli na výpravě, stopovali jsme a vařili na  sněhu.  Za leden jsme nasbírali 150 kg starého železa. Dopisujeme si s jinými kluby. Uspořádali jsme s klubem č.8‘‘Hostýnští zálesáci‘‘ z Bystřice pod Hostýnem závody modelů letadel. Zavedli si bodování.‘‘   

 

‘‘Z výprav si nosíme různé druhy dřev, a tak se učíme znát jednotlivé stromy. Na každý špalíček s kůrou píšeme jméno stromu.‘‘  555.KMH‘‘Vládci lesů‘‘-Kopidlno

 

‘‘Uspořádali jsme schůzku vedoucích všech jihlavských klubů za účelem spolupráce mezi kluby.‘‘  750.KMH‘‘Signály přes údolí‘‘-Jihlava

 

‘‘Učíme se jízdě na kole, pravidelně cvičíme, skáčeme, běháme štafetu 4x60 metrů, učíme se přenášet břemena.‘‘  955.KMH‘‘Vlčata‘‘-Nučice

 

‘‘Hrajeme úspěšně hokej. Připravujeme se na výstavu leteckých modelů, která bude ve Zlíně.‘‘  1170.KMH‘‘Červená hvězda‘‘-Tlumačov

 

‘‘Na schůzkách si vyrábíme parní turbinu a máme rozdělené strážní budky a semafor podle Domácí dílny v Hlasateli.‘‘  1263.KMH‘‘Horskí chlapci‘‘-Malacky

 

‘‘Slib našeho klubu zní: Slibuji na svou čest, že budu chránit vlast v každé době, že se vynasnažím být takovým hochem, jako byli Hoši od Bobří řeky. Na to přísahám.‘‘

1291.KMH‘‘Hoši od Bobří řeky‘‘-Praha VIII

 

‘‘Jsme zároveň kroužkem hádankářským a pěveckým. Učíme se signalizovat mnoha způsoby. Na výpravách čteme ze speciálek a učíme se orientovat v přírodě.‘‘ 1346.KMH‘‘Sněhurka a 7 trpaslíků‘‘-Brno

 

‘‘Vydáváme svůj ručně psaný časopis dvakrát měsíčně. Píšeme do něj vlastní povídky a doprovázíme text obrázky.‘‘   1405.KMH‘‘Dívčí šestka‘‘-Holešov

 

‘‘Na konci školního roku jsme uspořádali výstavku kreseb. Vyrábíme loutkové divadlo.‘‘

1515.KMH‘‘Rudé šípy‘‘- Doloplazy

‘‘Naučili jsme se Morseovu abecedu. Stanovili jsme pokuty za nadávky a neslušná slova. Vybrané peníze ukládáme v klubovní pokladně, ale není jich mnoho, protože členové si dávají pozor. Učíme se dělat fotografie a míchat různé barvy ze základních. Uspořádali jsme turnaj ve střelbě. Teď píšeme klubovní časopis o 16 stránkách. Jsou v něm články a kresby členů a zprávy o práci našeho klubu.‘‘   2262.KMH‘‘Ostrováci‘‘-Kladno

 

‘‘O prázdninách jsme tábořili  společně s několika dalšími kluby na ostrůvku řeky Doubravky.‘‘  5525.KMH‘‘Hoši z údolí hvězd‘‘-CHotěboř

 

Kluby posílají příspěvky pro stránku Práce našich čtenářů a dvacet sedm klubů zase posílá luštění hádanek do Koutku české hádanky v Mladém Hlasateli. Nejúspěšnější  z nich je 439.KMH‘‘Plzeňská lvíčata‘‘-Plzeň. Velmi intenzivní byla také sportovní činnost klubů. Kluby pořádaly četné turnaje a přebory nejen v rámci své klubovní práce, ale také na meziklubovním poli. Na podzim 1938 uspořádal 79.KMH‘‘Za cílem vpřed‘‘-Praha-Karlín, velký turnaj v ping-pongu, jehož se zúčastnily kluby 1325.KMH‘‘Černý blesk‘‘, 1299.KMH‘‘Žaludi‘‘, 1368.KMH‘‘Modrý trojúhelník‘‘ a 1322.KMH‘‘Černé eso‘‘. Na jaře 1939 457.KMH‘‘Vlci od Tiché Orlice‘‘-Choceň, uspořádal fotbalový turnaj tří klubů o cenu, kterou klub sám věnoval. A tentýž klub uspořádal i druhý turnaj-v lehké atletice. Velkým sportovním podnikem se dá nazvat společně uspořádaná série sportovních závodů a přeborů 562.KMH‘‘Ontário‘‘-Praha XII a 79.KMH‘‘Za cílem vpřed‘‘-Praha X.:  18.5. 1939 oba kluby uspořádaly ping-pongové mistrovství pražských klubů, 27.5. 1939 trojboj v běhu a fotbalový turnaj šestičlenných mužstev; 17. a 18. Června pak kluby opakovaly turnaje v lehké atletice, kopané a ping-pongu. Rovněž i další a další kluby podávají redakci zprávu o podobných závodech a utkáních.

Z KLUBOVNÍCH KRONIK

Sedíme u stanu na břehu Vltavy. Čekáme na příchod našeho vedoucího, který šel do blízké vsi pro potraviny. Sedíme mlčky. Nic neruší ticho přírody, jen tu a tam zahouká sova nebo zaharaší kamínek odloupnutý z větrající skály. Řeka šumí svou rozmarnou píseň a od tůně jemně šelestí rákosí, jak si s ním větřík pohrává. Pak zapraskala větvička-to se vrací vedoucí.  Všichni jdeme do stanu. Nastupuje noční hlídka, aby střežila, a my za chvíli spali spánkem spravedlivých. Bylo asi k půlnoci, když nás probudil ostrý hvizd strážcovy píšťalky. Vedoucí vybíhá ze stanu a vidí, že hlídka leží na zemi a má rozbitou hlavu. Přivádí kamaráda k vědomí čichnutím k lahvičce čpavku. Kamarád vypráví, že viděl nějakého muže, který se chtěl dostat do  stanu. Když začal pískat a křikl na něho, udeřil jej vetřelec kamenem do hlavy-a dále již o sobě strážný nevěděl.  Z kroniky KMH‘‘Mstitelé‘‘-CHabry

 

Brzy zrána se vydáváme na výlet. Jdeme k Vltavě. Po jejím pravém břehu se rozkládá velký les, který se nazývá Draháň. Přicházíme ke svému tábořišti, když sluníčko již pěkně hřeje. Postavili jsme rychle stan a ulehli do něj. Nikomu se nechtělo ani jít rozdělat oheň, tak bylo ve stanu příjemně. Po chvíli slyšíme opatrné kroky. Vyskočili jsme ze stanu a stojíme tváří v tvář muži zarostlého obličeje. Na první pohled poznáváme v muži tuláka. Byli jsme odhodláni nevydat svůj majetek lacino a chtěli jsme se bránit. Muž ale najednou začal utíkat. Záhadu, proč se dal najednou na útěk, jsme rozluštili po chvíli. Na útěk zahnala tuláka veverka, která shazovala šišky ze stromu, pod nímž tulák stál, a ten se zřejmě domníval, že házíme my.   Z kroniky KMH‘‘Pionýři Západu‘‘

 

Koncem měsíce března za tmavého deštivého večera lovili jsme v klubu bobříka odvahy. Byl to zajímavý lov. Kdo chtěl bobříka ulovit, musel obejít starý hřbitov, který se nachází za městem. Eda šel první. Skoro celá cesta mu uběhla snadno. Až u starého mlýna se na něj vyřítili dva psi-a pořádní !   Eda neměl odvahu jít dál, proto se otočil a pádil zpět k městu na místo, kde čekali ostatní. Všichni odešli k lomu, odkud jsme se pak vydávali na cestu kolem hřbitova. Bobříka ulovili všichni a bez problémů.  Z kroniky 1251.KMH‘‘Sokolí perutě‘‘-Uhlířské Janovice

 

Na poslední schůzce jsme se dohodli, že podnikneme vyjížďku na kolech. Vydali jsme se po dlouhé bílé silnici. Při jízdě pociťujeme příjemnou dravou rozkoš, kterou si plně vychutnáváme. Míjíme pole s dlouhými lány obilí, ty jsou pak vystřídány nízkými chaloupkami s doškovými střechami a kvetoucími stromy. Pak lesy, hluboké, mlčenlivé nebo mladé, šumící zůstávají za nimi. A zase pole, chaloupky, lesy. Pak se cesta rozdvojuje a my po jedné, jako osázené rodinnými domky, vracíme k šachtě. K šachtám mlčenlivým, někdy hrozivým, pod nimiž prožíváme své mládí. Z kroniky 1210.KMH‘‘Rychlý šíp cyklistů‘‘-Lazy u Orlové

Básničky klubů

Věrni jsme a věrni budem, pod vlaječkou naší, pomáhat si vždycky budem, ostatním pak radši. Kdo věrný klubu nebude, ten jméno člena pozbude. Když za jeden provaz se netáhne, klub se rozpadne. Z kroniky 1446.KMH‘‘Hrdinní Hoši‘‘-Žilina u Kladna

 

KLUBY JUBIELNÍCH ČÍSEL Mladý Hlasatel

1.   KMH‘‘Pevnost‘‘-Hrušov nad Odrou

50. KMH‘‘Bratislavští češi‘‘-Bratislava

100. KMH‘‘Silná pětka‘‘-Praha-Nusle

150. KMH‘‘Semtínští orlíci‘‘-Lázně Bohdaneč

200. KMH‘‘Bratrstvo bílého klíče‘‘-Praha VII

250. KMH‘‘Hoši z Úpy‘‘-Jaroměř

300. KMH‘‘Mladí detektivové‘‘-Zbuch

400. KMH‘‘Junáci tiché Orlice‘‘-Choceň

500. KMH‘‘Modrý šíp‘‘-Sedliště u Frýdku

600. KMH‘‘Mužná srdce‘‘-Dymokury

700. KMH‘‘Hoši lesů‘‘-Třemošná u Plzně

800. KMH‘‘Mladí vlastenci‘‘-Dušníky u Prahy

900. KMH‘‘Věrní kamarádi‘‘-Plzeň

1000. KMH‘‘Černý blesk‘‘-Kostelec nad Orlicí

1100. KMH‘‘Hoši od Drahanské vysočiny‘‘-Habrovany

1200. KMH‘‘Ahoj‘‘-Jaroměř

1300. KMH‘‘Žižkovská čtyřka‘‘-Praha XI

1400. KMH‘‘Stateční hoši‘‘-Ústí u Vsetína

1500. KMH‘‘Hoši od Blaníka‘‘-Vlašim

1600. KMH‘‘Hrdinové západu‘‘-Strašnice

1700. KMH‘‘Lesní čtyřka‘‘-Praha-Radlice

1800. KMH‘‘Kamarádi zpod Budče‘‘-Koleč

2000. KMH‘‘Jezdci noci‘‘-Zlatníky

2100. KMH‘‘Táborníci‘‘-Moravská Ostrava

2200. KMH‘‘Svorná Družina Lišek‘‘-Zlaté Moravce

2300. KMH‘‘Živé mládí‘‘-Lány

2400. KMH‘‘Odvážná sedma‘‘-Zdíkov

2500. KMH‘‘Svorná šestka‘‘-Praha XI

3000. KMH‘‘Černý blesk‘‘-Sviadnov

Zpět