4/ČTENÁŘSKÉ KLUBY SE ROZRŮSTAJÍ

10.12.2016 13:10

Břetislav Mencák:  …S radostí vidíme, že čtenářské kluby Mladého hlasatele rostou jako houby po dešti a - což je potěšitelnější- že pracují, přemýšlejí, podnikavě se mají k světu. Scházejí se k užitečné práci a zábavě. Přejeme jim hodně zdaru. Vidíme v nich-po přečtení haldy jejich zpráv a dopisů-činorodé a svěží mládí, jakého právě dnes potřebujeme. Nepochybujeme, že se z jejich členů a členek stanou-a vlastně již dnes jsou dobří občané ! 

Tak hodnotí  po  čtyřech měsících práci čtenářských klubů šéfredaktor časopisu Mladý Hlasatel v článku Vítáme vás v 1. Čísle III. Ročníku. Tento ročník se hlasatele se obsahem příliš neliší od ročníků  předcházejících, jeho úroveň zůstává stále někde na hranici časopisu dětského a  foglarovsky projektovaného časopisu pro mládež. Titulní stránky časopisu jsou převážně kreslené osvědčenými malíři-Živným, Strnadelem, Moravcem, Ladou, a dalšími. Časopis ilustrují dále R. Adámek, J. Pecháček, B. Židlický, Štecker. Povídky píší: J. Holler, Fr. Velkoborský, H. Klánová, Hansson, Malířová, Brožová-Malá, Jariš, Prchal, Pecháček aj., pohádky převážně H. Salichová. Objevují se reportáže na dvou stránkách (Fr. Bulánek - Dlouhán, J. Foglar aj.), román na pokračování nejen jako samostatná příloha, ale také uvnitř čísla ( je to napřed dobrodružný příběh Poslední jezdec koňského expresu, pak román o čtenářském klubu KLUB MODRÁ VLNA). Na poslední stránce vychází veselý kreslený příběh Jindra (povedené příběhy amerického kluka) a PIP a PUP. Jinak ročník  oplývá mnoha čtenářskými soutěžemi: Od hradu ke hradu (k ní bylo dokonce vydáno zvláštní číslo Mladého Hlasatele), obalová soutěž, křížovkářská soutěž, podzimní a jarní turnaj hádanek a další. Obsah časopisu doplňují aktuální zprávy a fotografie, články, básně, návody, kresby a stránka čtenářských klubů. Dne 20. Listopadu 1936 vychází 100. Číslo Mladého Hlasatele. Je jím číslo 12. To už časopis vychází nákladem 50.000 výtisků a stává se největším časopisem pro mládež !  S novým ročníkem Mladého Hlasatele začíná i nový  klubovní rok. Již od září prší další přihlášky nových klubů a brzy je jich půl tisíce. Dne 27. Listopadu 1937 dostává KMH ,,Modrý šíp‘‘ ze Sedliště číslo 500. Za pouhého půl roku od vzniku čtenářských klubů dále pokračuje: v lednu 1938 počet klubů překračuje číslo 600, v únoru 700, v dubnu 800, v únoru 700, v dubnu 800.  V den 1. Výročí vzniku čtenářských klubů redakce přiděluje číslo 909. KMH ,,Žilinský junáci ‘‘ze Žiliny. Ještě v témže měsíci-v květnu-počet klubů vzrůstá na tisíc ! Jubilejní číslo 1000 dostává KMH ‘‘Černý Blesk,, z Kostelce nad Orlicí. A když končí III. Ročník Mladého Hlasatele (30.7.1938), je přihlášeno 1100 čtenářských klubů.  Časopis Mladý Hlasatel se stává stále známějším a čtenějším, zejména díky klubům. Brzy se dostává i do ciziny. Ve Vídni žijí desítky českých rodin a není tedy ani moc divné, že vznikají KLUBY VE VÍDNI, které tvoří chlapci a děvčata z rodin vídeňských Čechů. Prvním klubem ve Vídni je 537. KMH ,,Čtyři Mušketýři‘‘, tvořený chlapci a vedený dvanáctiletým Jaroslavem Motlíkem. Brzy přicházejí přihlášky dalších klubů: 563. KMH ‘‘Vídeňští Kamarádi‘‘ z Vídně X a 752. KMH ‘‘Stráž na Dunaji‘‘. Pěkně se rozvíjející spolupráce Mladého Hlasatele s vídeňskými kluby je násilně přervána vpádem německých nacistů do Rakouska v březnu 1938. I po ‘‘anšlusu‘‘ Rakouska přicházejí redakci Mladého Hlasatele další přihlášky klubů z Vídně. Politická situace však nedovoluje redakci tyto přihlášky přijímat a redakci nezbývá, než 21. Května 1938 Vídeňákům sdělit: ‘‘Nemůžeme, bohužel, uznat přihlášky hochů z Vídně. Kluby je možné tvořit jen na území ČSR…‘‘ Redakci Mladého Hlasatele přichází záplava hlášení klubů o jejich činnosti. A jakých hlášení !  Klubům nikdo nepředepisuje, co mají psát, nikdo jim nedává předlohu, jak hlášení mají vypadat. Kluby píší spontánně, bez zábran, bezprostředně o tom, co v klubu podnikají, jaké mají problémy, co mají v plánu, co chtějí dělat. Hlášení představují spíše listy z kronik než nějaké úřední zprávy, jak by se z názvu dalo povrchně usoudit. Mezi hlášeními jsou desítky takových, která se dají označit přímo za vzorné. Z nich aspoň malá ukázka:

548. KMH ‘‘Hoši od Váhu‘‘ Orechové u Trenčína sa hlásí: Orechvé, dňa 25. 1.1938

Tento týždeň prišli k nám legitimácie, ktoré dneska posielame a prosíme o odznaky. Klubovňu máme na povale. Čekáme na leto, keď si urobíme z dreva na záhrade altánok. Teraz v zime hrávame hockey, a keď je zlé počasie, tak šachy. Do klubovne sme si urobili elektrický zvonček a parný kotlík. Šetríme na tiskárničku.

252. KMH ‘‘Jeden za Druhého,‘‘-Byšice se hlásí:

Byšice, dne 6.IX. 1937

Přibrali jsme dva nové členy. Zasíláme jejich adresy a jména i datum narození. Žádáme pro ně legitimace. Všichni členové znají Morseovu abecedu. Klubovnu máme v obecním domě a je velmi pěkně vyzdobená. V sobotu 11.IX., konáme velké pochodové cvičení, spojené s vařením. Brzy Vám pošleme fotografie. Udělali jsme si z tiskárničky razítko. Jeho otisk je zde v dopise. O prázdninách jsme byli činní. Sbírali jsme na zahradě housenky, bránili jsme vybírání ptačích hnízd, upravovali jsme klubovnu. Tábořili jsme též přes noc ve stanu. Důležité schůzky konáme každou sobotu.

 

445.KMH ‘‘Česká lvíčata‘‘-Litice se hlásí:

Litice, 20.11. 1937

Máme prostornou a pěkně vyzdobenou klubovnu u svého vedoucího, v níž konáme dvakrát týdně schůzky: v sobotu a v neděli. Sbíráme známky, pořizujeme si album na fotografie, vyrábíme modely letadel soutěžíme, staráme se o rozvoj klubu, pořizujeme si lékárničku. Konáme vycházky. Rádi bychom si dopisovali s některým klubem z Moravy. V brzku uspořádáme závod o titul nejlepšího klubu. Stav členstva nezměněn.

 

Snad v každém hlášení se objevuje nějaký originální prvek v činnosti klubů,  nějaký námět, vynález či praktika, objevená hochy a děvčaty v klubech. Kluby se mají čile k životu, vyvíjejí bohatou, pestrou a zajímavou činnost. Zaznamenáváme aspoň některé pozoruhodné prvky z jejich práce:

152.KMH ‘‘Mladí trampi‘‘-Kopřivnice si postavil dvě menší chatky. Jednu na zahradě jako klubovnu, druhou v lese, kde táboří.

223.KMH ‘‘Pravda vítězí‘‘-Jablonné vyrobil si telegraf, jejímž signalizuje morseovku.

271.KMH ‘‘Záhorskí chlapci‘‘ Malacky uspořádal cyklistický závod, kreslil mapu okolí a vyrábí si lyže podle návodu v Mladém Hlasateli.

 

298.KMH ‘‘ Eskadra šípů‘‘-Rybniště konal veřejný táborový oheň.

331.KMH‘‘Družina kamzíků‘‘-Kuničky u Mor. Ostravy si staví klubovnu, uspořádal závod v přespolním běhu, konal besídku a založil si klubovní knihovničku.

573.KMH‘‘Stále s dobou‘‘-Bohumín vypsal soutěž na klubovní píseň a povídku ze života kubu.

594.KMH‘‘Čtyři trampové‘‘-Kněževes u Rakovníka uspořádal závody v lukostřelbě a stopování; pořídil si klubovní lékárničku.

Být užitečným svému okolí-to byl stěžejní požadavek na každý klub. Kluby tento úkol také dobře chápaly, jak o tom svědčí jejich činy:

Dívčí 220.KMH‘‘Naše čtyřka‘‘-Praha XIII přinesl do redakce Mladého Hlasatele 15 knih pro českou menšinovou školu v Bessarábii s pěkným psaníčkem pro tamější děti.

93.KMH‘‘Naše stráž‘‘-Nezvětice věnoval této škole 6 učebnic.

444.KMH‘‘Orlové vzduchu‘‘-Praha Košíře  udělal sbírku šatstva i peněz a výtěžek odevzdal Národní jednotě pošumavské. Škole věnoval velký glóbus.

69.KMH‘‘Hoši z východu‘‘-Rachov pečuje o čistotu v obci. Umístil v okolí své klubovny dva koše na smetí. Za svou iniciativu obdržel pochvalu starosty obce.

370. KMH‘‘Hoši přírody‘‘- Dolní Němčice pečuje zase o pomník padlých.

99.KMH‘‘Mládí vpřed‘‘-Dušníky vybral mezi sebou různé šatstvo (kalhoty, kabáty, punčochy, boty, čepice) a nabízí je zdarma jiným klubům, které mají chudé a nemajetné členy. Stejně tak učinil 622.KMH‘‘Junácká srdce‘‘ z Prahy XIII.

 

Kluby jsou velmi agilní na poli sportovním. Turnaje v ping-pongu pořádají 455.KMH‘‘Rudá krev‘‘-Praha I., 562.KMH‘‘Ontario‘‘-Praha XII., 599.KMH‘‘Kamarádi z černé Plzně,‘‘ v lehké atletice  317.KMH‘‘Tygříci‘‘ Brno-Židenice, 37.KMH‘‘Čmud‘‘ Přerov, 562.KMH‘‘Ontario‘‘ Praha XII., v kopané, 599.KMH‘‘Kamarádi z černé Plzně‘‘ Plzeň, v odbíjené, 1022.KMH‘‘Kamzíci‘‘-Nymburk, turnaj v dámě, 383.KMH‘‘Mužně vpřed‘‘-Bratislava apod. Velmi dobrým klubem se stal  79.KMH‘‘Za cílem vpřed!‘‘ z Prahy-Karlína. Je to klub s všestrannou činností Intenzivně se zabývá sportem-hraje stolní tenis, odbíjenou, košíkovou, kopanou, hokej. Členek klubu je později známý hráč stolního tenisu i mistr světa v tomto sportu Ivan Andreadis. Klub má dále v programu četbu knih a debaty o knížkách, hry, luštění křížovek a rébusů, přednášky z literatury, zeměpisu, politiky.  Pořádá pro své členy a další zájemce kursy němčiny, francouzštiny a angličtiny. Za rok klub uspořádal 50 klubovních schůzek, řadu výletů a množství sportovních utkání. Pětkrát se o tomto klubu psalo na stránkách čísel II.ročníku Mladého Hlasatele. Podobně se brzy proslavil 562.KMH‘‘Ontario‘‘ z Prahy XII jako klub sportovců. Pořádá pro vinohradské a vršovické kluby i nečleny klubů sportovní utkání-ve stolním tenisu, v lehké atletice a cyklistice. Objevuje se také  v prvních kreslených příbězích Rychlých šípů právě jako organizátor cyklistických závodů, jichž se účastní i klub Rychlých šípů.

 Tento malý výčet je jen hrstkou z přebohatých zpráv o činnosti klubů za první rok jejich existence. Veškerou práci s kluby řídí Jaroslav Foglar, stále ještě jako externí spolupracovník  Mladého Hlasatele, ale už zaměstnanec tiskového koncernu MELANTRICH, kde pracuje v propagačním oddělení. Klubům je v časopise vyhrazena stránka KLUBOVNÍ ZÁLEŽITOSTI, ve které  jsou uveřejňovány rady, náměty, výzvy, zprávy o činnosti klubů, klubovní pošta a nové kluby. Kluby velmi nadšeně plní různé výzvy z klubovní stránky. Například ve 3. Čísle III. Ročníku Mladého Hlasatele byla zveřejněna výzva, aby se kluby pokusily dosáhnout ve škole prospěch s vyznamenáním. Kluby, v nichž aspoň jeden člen dosáhne vyznamenání, budou jmenovány v Mladém hlasateli. Jaroslav Foglar hledá ovšem i další možnosti kontaktů s kluby.  A tak se dne 15. Listopadu 1937 uskutečňuje první společná schůzka zástupců pražských klubů v redakci Mladého hlasatele. Jinou formou jsou pak příležitostné návštěvy u klubů, které se přihlásí nebo na návštěvu samy pozvou. O návštěvě u prvních klubů píše pak Jaroslav Foglar krátkou reportáž s fotografiemi do 39. Čísla III. Ročníku Mladého Hlasatele. V 28. Čísle III. Ročníku Mladého Hlasatele je na klubovní stránce otištěna výzva k lovu 13 bobříků podle knihy Hoši od Bobří řeky. Postupně jsou na klubovní stránce otiskovány podmínky jednotlivých bobříků. Kluby se pustily i do lovu bobříků. Rok 1938 je rokem, kdy drápy německého nacismu ohrožují naší republiku, její svobodu, samostatnost a bezpečnost. Kritické dny začínají v květnu. Redakce Mladého Hlasatele se v červnu ve 41. Čísle obrací ke klubům a čtenářům s výzvou:‘‘Nynější doba žádá od každého více ostražitostí, spolupráce s ostatními a větší pohotovost než dříve. Je nutné, abyste si i vy, chlapci a děvčata, uvědomili výjimečnost doby a podle ní jednali a chovali se. V zájmu zvýšení potřebných vlastností vyhlašujeme PRÁZDNINOVOU POHOTOVOST…‘‘

Kluby chápaly vážně tehdejší situaci a bezprostřední ohrožení republiky. Již od jara  se chlapci a děvčata z klubů zapojují do práce CPO (civilní protiletecké obrany), učí se první pomoci, pomáhají útvarům CPO. Kluby chápou velmi vážně i výzvu redakce k prázdninové pohotovosti.

529.KMH‘‘Průkopníci‘‘-Hořice  píše:

‘‘…Ve dnech 6.-8. Srpna jsme konali třídenní branné cvičení klubů z blízkého okolí Prahy. Účastníci si sami zbudovali v lesích tábor. Potom probíhalo cvičení ve dvou skupinách-‘‘modří‘‘ proti ‘‘červeným‘‘. Cvičení bylo velmi náročné, probíhalo v těžkém terénu a i v noci.‘‘

Pavel Jetter, písař 79.KMH‘‘Za cílem vpřed‘‘ z Prahy píše:

‘‘Vykonávám prázdninovou pohotovost v Želízech u Liběchova. Dosud jsem se naučil jezdit na kole, orientovat se v krajině a správně tábořit. Můj denní program je takový: V 6:30 vstávám, do 7 hodin cvičím, v 7 hodin mytí a v 8 hodin jsem již venku s hochy mého stáří. Máme sebou vždy mapy, podle kterých se orientujeme.  Jeden z kamarádů dovede velmi dobře kreslit, a tak zakreslujeme vše, co je v terénu: kopce, potoky, cesty, atd. Potom zasedá naše ‘‘válečná rada,‘‘ rozdělujeme se na dvě skupiny a zahajujeme bojovou hru podle plánů a náčrtů, které jsme si pořídili. Odpoledne plaveme, hrajeme vodní pólo, ping-pong, tenis, šachy. Každý třetí den konáme celodenní výpravu do okolí. Denně čtyři hodiny věnujeme četbě knih a časopisů.‘‘

895.KMH‘‘Zlatý Drak‘‘- Hochštetno hlásí:

‘‘Cez prázdniny sme mali strelnicu, táborenie, rybolov a bojové cvičenie proti klubu ‘‘Strážci Pustiny.‘‘ Při cvičení sme použili stany, polný telefon a morseovu abecedu. Cvičilo se dva dni a jednu noc. Na ihrisku sme konali preteky lietadiel. Zúčastnilo sa 76 súťažiácích a 290 divakov.‘‘

Další zprávy klubů hovořily o mapování kraje, cvičení v orientaci, o pozorování okolí, o táboření a plavání. Jeden člen klubu se dokonce naučil řídit auto. Kluby v pohraničí zapisovaly na pohraničních cestách značky cizích aut. Jeden pražský klub se naučil znát železniční návěští a různá znamení. Kluby obstály i v prázdninové pohotovosti. Práce klubů a samotná jejich myšlenka si nachází cestu i k literárnímu zpracování. Do redakce Mladého Hlasatele posílá dvacetiletá vysokoškolská studentka z Bratislavy Piri Šimková román o pěti chlapcích KLUB MODRÁ VLNA, který je pak otiskován na pokračování v 31.-38. Čísle III. Ročníku Mladého hlasatele a má dosti značnou odezvu.

Zpět