30. Důvodů, proč se stát členem KHZS

26.11.2016 15:38

Řádný člen Klubovního Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, se bude moci:

 

Účastnit se, podílet se, rozhodovat, navrhovat, získávat, pomáhat

- táborů, akcí, srazů, školeních, expedic, mezinárodních a evropských aktivitách KHZS,

- podílet se přípravách všech akcí které KHZS každoročně připravuje pro veřejnost, děti a mládež v ČR i mimo ni

- podílet se na vylepšování dokumentů, jako jsou stanovy, směrnice KHZS, činnosti KHZS a jeho rozvoji,

- valných hromad KHZS, volit na valné hromadě členy do orgánů KHZS, být do nich volen a kandidovat do nich,

- dostávat propagační materiály KHZS, slevy na sportovních akcí pořádané KHZS, měsíčně časopis vydávaný KHZS, e-mailem info o akcích, novinkách, změnách KHZS,

- legitimaci KHZS, slevy na sportovních a jiných akcí pořádané KHZS, PS-KHZS,

- zakládat PS-KHZS, ZČ-KKH KHZS, podílet se na výchově mladé  generace

- na webu KHZS svou vlastní stránku, navrhovat nová klubovní společenství, podílet se na tvorbě dětského časopisu,

- připravovat projekty pro KHZS,  

- účastnit se kampaní, kursů, podílet se na přípravě celoročního programu KHZS, PS-KHZS,

- provádět dobrovolnickou službu, strettwork, poradenství v oblasti sociálních služeb,

- navrhovat nové členy do KHZS, PS-KHZS, ZČ-KKHZS,

- slevy v e-shopech provozované KHZS, na akce KHZS, PS-KHZS, ZČ-KKH KHZS,

- rozhodovat o rozpočtu KHZS, PS-KHZS, ZČ-KKH KHZS,

- navrhovat propagační tiskoviny,, videa a weby KHZS,

- charitativních akcí, koncertů, sbírek,

- zakládat petiční výbory, vytvářet PETICE na ochranu přírody, dětských práv, lidských práv,

- členové, kteří studují pedagogiku na fakultách, budou moci v KHZS získat praxi pro své budoucí povolání,

- získat osvědčení že smí pracovat s dětmi a mládeží v zájmových klubech KHZS a osvědčení, že prošel IKLŠ, KELŠ, KLŠ, a osvědčení že absolvoval zdravotnický kurs,

- zakládat zájmové kluby (ZČ-KKH KHZS) ve svých městech a vesnicích,

- pořadatelskou činnost v KHZS, PS-KHZS,

- klubovních výprav, schůzek a dalších aktivit PS-KHZS, KHZS, ZČ-KKH KHZS, (pokud člen KHZS v některým zájmovým klubu je), dělat patrona, patronku ZČ-KKH KHZS, nebo rovnou regionálního Guvernéra či Guvernérku.

- získávat sponzory, sponzoring, fundraising,

- nové kamarády, spoustu zážitků, naučíte se novým věcem

-  nebudeš se u nás nudit,

- strávíš u nás rozumě svůj volný čas,

- zažiješ spoustu legrace,

- pomáhat v dobrovolnických centrech  KHZS, chráněných dílnách KHZS,

- pomáhat ve  Foglarovských Centrech Volného Času KHZS

-  pomáhat v humanitárních týmech KHZS,

- pomáhat v Rodinných Mateřských Centrech KHZS,

- pomáhat v oblasti (poradenství sociálních služeb), lidem v nouzi tj; lidé bez práce, bezdomova, mladí lidé, školáci, (lidé postiženy přírodními katastrofami, válkami)…

 

-khzs-

Zpět