Náplň činnosti dobrovolnického Centra-Klubovní Hnutí z.s.

04.03.2017 19:16

Posláním Dobrovolnických Center-Klubovní Hnutí z.s., je propagace a podpora myšlenky dobrovolnictví ve společnosti a spolupráce s neziskovými organizacemi v regionu s cílem zapojení co největšího počtu obyvatel do řešení problémů komunity.

Své poslání DC-KHZS, realizují základními činnostmi:

- spolupráce s masmédii, státními orgány

- vlastní dobrovolnické programy

- spolupráce s regionálními partnery

- vzdělávání a výzkum

- mezinárodní spolupráce

 

DC-KHZS, může provádět buď pouze nábor a evidenci a propojovat navzájem organizace, které hledají dobrovolníky se zájemci o dobrovolnou činnost, tak jak to dělá KHZS. Druhá možnost je, že DC-KHZS dobrovolníky vyhledává a eviduje, připravuje na jejich činnost v organizaci a také je pojišťuje a supervizuje. Větší díl zodpovědnosti potom leží na dobrovolnickém centru, to ale má v tomto případě s organizacemi přijímajícími dobrovolníky uzavřeny dohody o spolupráci na dobrovolnickém programu.

-khzs-

Zpět