Otevřeno: Po-Pá: 14:00-20:00 hodina

Městské hry pro kluky a holky

Ilustrace: Aleš Mejzlík

Od vzniku Klubovního Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, pořádáme ve Žďáře nad Sázavou městské hry, které mají různá témata. 3 hlavní témata městských her jsou: "Stínadla", na motiv knih spisovatele Jaroslava Foglara, městká hra "MAFIE" a podobná městská hra mafii je famiglia.

-khzs-

Pravidla městské hry "MAFIE"

Obecná pravidla:

Hry se účastní libovolný počet hráčů. Podmínkou je nejméně 8-15 let věku. Hra je určená pro studenty a žáky (nejen) vyšších ročníků gymnázií, škol, ale i pro členy KHZS, fanoušky, nečleny, rodiny i jednotlivce, otevřena je samozřejmě ale i dalším zajímavým lidem. Pro účast ve hře je také nezbytná přítomnost hráče.

Cíl hry:

Každému hráči bude z ostatních účastníků hry vylosována (po přihlášení na akci) jeho oběť. Úkolem hráče je tuto oběť vypátrat a předepsaným způsobem ji zneškodnit. Základní informace o své oběti získá hráč přímo po přihlášení do hry na stránkách které jsou na KHZS.cz, (jméno, příjmení, fotka, škola/zaměstnání, bydliště), pro získání dalších informací může dle libosti využívat internet, společné známé a podobně, či " e-mailový vzkaz" sloužící ke komunikaci mezi obětí a vrahem.

Pokud je hráč úspěšný a zneškodní svůj cíl, přebírá oběť, která dříve patřila nebožtíkovi, a pokračuje v práci. Stále ale musí mít na paměti jedno: někde ve městě existuje někdo, kdo mu jde po krku a každým dnem je blíž a blíž... Vyhrává ten hráč, který během svého herního života zamorduje nejvíc ostatních mafiánů.

Druhy vražd:

Podříznutí

Nejjednodušší způsob. Vrah přejede kartáčkem na zuby po ohryzku své oběti. Z bezpečnostních důvodů používejte stranu bez štětin - hrubé štětiny by na jemném krčku mohly zanechat stopy. Výhodou je nenápadnost kartáčku; nevýhodou, že se ke své oběti vrah musí dostat doslova nadosah ruky.

Podříznutí musí provést hráč osobně - nemůže požádat přátele o pomoc. Šálou, rolákem či vysokým límcem se před kartáčkem nelze chránit - nabroušená dentální pomůcka pronikne přes všechny tkaniny.

Zastřelení

Provádí se pomocí vodní pistole. Když oběť zasáhne proud vody (kamkoli), je mrtvá. Velmi oblíbená metoda s jedinou nevýhodou: pistole je neskladná a těžko se skrývá (pistole musí mít nejméně 20cm - menší zbraně jsou zakázané!). Zastřelení musí provést hráč osobně.

Otrávení

Jídlo či pití je otrávené, pokud do něj někdo přidal sůl, pepř, ocet či jiné ochucovadlo v takové koncentraci, že potravina je nechutná či nepoživatelná. Pokud si hráč kousne, lízne, usrkne atd. takovéto potraviny, je okamžitě mrtev (vyplivnutí jedu není obrana).

Otrávit jídlo či pití nemusí hráč osobně - může požádat kohokoli o pomoc, aby potravinu otrávil za něj. Takovémuto nájemnému traviči musí ale mafián osobně poskytnout jed - nestačí se domluvit na dálku. Je také zřejmé, že nelze "omylem" otrávit špatnou oběť - jed zabírá jen na toho, pro koho byl připraven.

Způsoby obrany:

Neprůstřelná vesta

Hráč, který má oblečenou neprůstřelnou vestu (tzn. pláštěnku), nemůže být zabit zastřelením. Nepromokavé bundy atp. se nepočítají - musí to být obyčejná pláštěnka. Proti podřezání tato metoda ale nechrání.

Mě nedostaneš!

Pokud je hráč přesvědčen, že se jej někdo v jeho blízkosti pokusí zneškodnit, muže na něj vykřiknout "Mě nedostaneš!!!". Pokud byla předtucha dobrá a cílem zvolání byl doopravdy vrah, tak ten se jej nesmí do nejbližší půlnoci pokusit zastřelit ani podříznout. Otrávit ale ano:-)

Použít obranu "Mě nedostaneš!" může každý hráč použít jen jednou, v krajním případě dvakrát denně! Vrah tohoto limitu ale nesmí zneužívat, například tak, že by vybavil své komplice kartáčky a nechal je "vyčerpat" obranyschopnost oběti.

Komunikace:

Hráč je v průběhu hry povinen komunikovat pomocí vzkazníku se svým vrahem. Pokud se oběť nezareaguje na vzkaz od svého vraha do 72 hodin, tak ten získá možnost tuto mrtvou duši vyřadit ze hry.

Pokud oběť sice reaguje, ale vcelku bezduše (např. jednou za tři dny vám pošle smajlík), kontaktuje Kmotra, ten zjistí situaci a pasivního hráče ze hry odstraní. Hráčům ostatně doporučujeme kontaktovat Kmotra v případě jakýchkoli nesrovnalostí, ať už se hrou, pravidly či třeba webovými stránkami.

Komunikovat se svou obětí hráč povinnost nemá, ale i velmi to doporučujeme. Oživuje to hru a hráče udržuje ve střehu.

Bezpečnost:

Hráči v průběhu hry musí respektovat platné zákony ČR i pravidla slušného chování. Zcela vyloučené jsou jakékoli projevy násilí - ať už fyzického či slovního! Pokud se bude některý z hráčů chovat jako hulvát či násilník, bude okamžitě vyloučen ze hry (této i všech budoucích kol Mafie). Účelem této hry je poskytnout jejím účastníkům možnost potkat zajímavé lidi a zpestřit si každodenní život - gentlemanské chování a ohleduplnost proto považujeme za samozřejmost.

V neposlední řadě by měli hráči dbát i o své vlastní bezpečí. Šplhat za svou obětí po hromosvodu či vyskakovat za jízdy z tramvaje nebo autobusu, proto silně nedoporučujeme.

Porušení pravidel a sporné situace:

V Mafii nejsou žádní rozhodčí nebo soudci. Předpokládáme ale, že všichni hráči budou dodržovat pravidla podle svého nejlepšího svědomí - ve hře nejde o žádnou hodnotnou odměnu, cílem je jen trocha vzrušení a seznámení se sympatickými lidmi. Pokud máš pocit, že požadavek férové hry je na tebe příliš náročný, tak se do hry vůbec nepřihlašuj, ať ji nekazíš ostatním hráčům. Pokud přece jen budeš mít pocit, že někdo jakékoli pravidlo porušuje, napiš to Kmotrovi a ten již sjedná nápravu.

Jinou věcí jsou sporné situace - k těm zákonitě docházet bude. Někdy je těžké posoudit, zda-li oběť stihla včas říct obrannou formuli a podobně. V takovou chvíli platí jednoduché pravidlo, a to, že pravdu má vždy vrah. Samozřejmě očekáváme, že vrahové nebudou své zodpovědnosti zneužívat a situace budou posuzovat férově a vstřícně.

-khzs-

Městská Hra "STÍNADLA"

Městská hra Stínadla

Městská hra Stínadla probíhá od 15. února do 15. března v každém novém roce.


Chceš poznat tajemné uličky, zákoutí a zajímavé stavby, zažít dobrodružství a otestovat své schopnosti? Pokud se odvážíš do proslulé křivolaké čtvrti, tak jsi tady správně.

Stínadla hledají všechny Vonty a Vontky, kteří chtějí odhalit dávné tajemství, ukryté ve spleti plácků a pavlačí a přikryté nánosem prachu.


Nevíš co jsou Stínadla?

Nevadí, přečti si pozorně tuto stránku, na ní se všechno dozvíš a můžeš se s chutí zapojit do hry. Pokud to víš, pročti si pečlivě pravidla hry, zaregistruj sebe nebo svůj tým a začni kdykoliv v hracím období procházet vytyčenou trasu, řešit zapeklité hádanky, překonávat překážky a objevovat Stínadla!

Hra je určená všem dobrodruhům od 12 let, mladším Vontům v doprovodu starších kamarádů i rodinám s dětmi. Abyste měli vždy aktuální informace o hře, jejím průběhu atd., sledujte nás také na facebooku.

"Stínadla! Tajuplná, nebezpečná čtvrť, do které se teď už zase po několik týdnů neodvážil ani jeden chlapec z Druhé strany. Čtvrť propletená křivolakými uličkami s nesčetnými schůdky a zábradlíčky, uličkami škrábajícími se vzhůru do kopců a zase řítícími se jako do hlubiny, plná průchodů s nezbádanými tajemnými zákoutími a záhadnými dvorečky za zdmi domů."

Stínadla se bouří, Jaroslav Foglar

Pravidla hry


Hra Stínadla probíhá od 15. února do 15. března v každém novém roce na území města Praha, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Český Krumlov, Plzeň, Olomouc, Ostrava.

Organizátorem hry je Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR

Účast ve hře je zdarma a je umožněna po registraci na webu hry Stínadla komukoliv bez rozdílu věku. Hráči mladší 10 let však musejí trasu absolvovat v doprovodu osoby starší 10 let.

Hry se může zúčastnit jednotlivec nebo skupina hráčů (tým), jako tým může hrát také rodina.

Registraci do hry je možné provést kdykoliv v hracím období. Každý hráč se smí registrovat pouze jednou.

Hra začíná ihned po registraci zobrazením polohy prvního stanoviště, další průběh hrou je volitelný a časově variabilní. Nejpozději je ale nutné hru dokončit poslední den hracího období.

Další informace o průběhu hry, postupu po stanovištích a příběhu budou nadále hráčům poskytovány na stanovištích.

Hráči a týmy postupují hrou samostatně a mají přísně zakázáno jiným hráčům či týmům prozrazovat polohy stanovišť, úkoly atd. Ti by tak byli ochuzeni o vlastní zážitek ze hry.

V případech nouze či problémů, které nelze vyřešit v diskusním fóru na webu, kontaktujte organizátory na kontaktech, uvedených v sekci Kontakty (např. jste si jisti, že stanoviště hry je poškozeno nebo jej někdo zcizil. Nekontaktujte nás ovšem v případě, že nevíte kudy dále nebo si nevíte rady se splněním některého z úkolů.

V průběhu hry budou na webu a na facebookové stránce hry zveřejňovány aktuality, pozvánky na doprovodné akce a další zajímavosti.

Často kladené otázky

Jak se dozvím, kde hra začíná?
Pokud se do hry zaregistruješ dříve než 15. února, pošleme ti polohu prvního stanoviště na email, který jsi zadal, právě 15. února. Pokud se zaregistruješ 15. února v 00:01 a později, zobrazí se ti poloha prvního stanoviště rovnou na registrační stránce.

Pokud jsi při registraci informaci o prvním stanovišti z nějakého důvodu nezvládl ze stránky získat, napiš nám na klubovni.hnuti@seznam.cz z emailu, který jsi uvedl při registraci, a my ti ji pošleme znovu.

Kolik času mi zabere celá hra?
To se nedá přesně říct, je to vysoce individuální. Ti nejlepší z vás to stihnou za půlden, ostatním to možná bude trvat o něco déle nebo si to mohou rozložit do několika příjemných odpolední. Ideální je, pokud si na hru můžete vyhradit jeden celý den, třeba víkendový. Doba, kterou vám hra zabere, se bude odvíjet od rychlosti vaší chůze, orientace v Praze, Havlíčkově Brodě, Českém Krumlově a ve Žďáře nad Sázavou a zdatnosti ve zdolávání překážek na trase.

Co mám očekávat na stanovištích?
Tak to vám samozřejmě nemůžeme prozradit :), připravili bychom vás tak o zážitky. Každopádně čekejte nejrůznější úkoly, hádanky, možná nějakou tu šifru. Vždy ale půjde o část příběhu, který budete postupně odhalovat.

Kdo ve hře zvítězí?
Každý, kdo úspěšně projde celou trasu, odhalí příběh a nalezne to, o co tady běží. Všichni úspěšní hráči obdrží na závěrečném setkání diplom, drobnou cenu a několik vylosovaných i větší cenu. Také vás tam čeká jedno velké překvapení...

Co s sebou, co na sebe?

Doporučujeme vyrazit hru hrát ve sportovním oblečení nebo v něčem, v čem se můžete trochu ušpinit. Pokud budete v průběhu hry hrát i mini-foto-soutěž nebo si chcete celou hru užít i s patřičným kostýmem, oblečte na sebe něco stínadelského.


A co s sebou?

Výpis doporučeného vybavení najdete v dokumentu Informace, ve kterém najdete i spoustu dalších užitečných věcí. Nic dalšího nad rámec běžné vycházky byste potřebovat neměli.

Bude to nebezpečné? Budu někam lézt nebo se dobývat na nepřístupná místa?

Ve Stínadlech je nebezpečno všude, ale buďte v klidu, můžeme vám prozradit, že nebudete postupovat žádnými nebezpečnými místy, vkrádat se na cizí pozemky a podobně.

Nečetl jsem knížky o Stínadlech, mám se přesto zúčastnit?

Ano! Pokud tě hra zaujala, ale knihy o Stínadlech od Jaroslava Foglara jsi nečetl, až tolik to nevadí. Připravili jsme pro tebe souhrn informací, které potřebuješ znát (není jich mnoho) a hru si užiješ i tak. Každopádně ale doporučujeme si knížky (Záhada hlavolamu, Stínadla se bouří a Tajemství Velkého Vonta) dříve či později přečíst, stojí to za to!

Mám problém najít další stanoviště!
To se může stát a příčiny mohou být dvě. Příslušné stanoviště mohl někdo zničit, ukrást nebo ho jinak poškodit nebo se o to mohlo postarat počasí (i když by se to nemělo stát).

Pokud se domníváte, že k tomu došlo, postupujte podle návodu u další otázky. Druhou možností, asi tou častější, je, že stanoviště prostě nemůžete najít, protože jste třeba špatně vyluštili/pochopili instrukce u toho předešlého nebo špatně hledáte. V takovém případě je jen jediné řešení - vše zkoušet pořád dál, dívat se na problémy z jiného úhlu nebo si třeba dát pauzu a pokračovat v řešení později.

Stanoviště je poškozeno, co s tím?
Pokud se domníváte, že stanoviště není tam, kde by mělo být, co nejrychleji nás o tom zpravte na jednom z kontaktů. Postaráme se o nápravu jak nejrychleji to půjde a můžete zase pokračovat ve hře.

Chtěl bych zažít něco akčnějšího!
Pokud jste hrou prošli a přišla vám příliš jednoduchá nebo byste si rádi zahráli jinou stínadelskou hru, ve které spolu hráči přímo soupeří a bojují o nadvládu nad Stínadly, doporučujeme vám sledovat web. Několikrát do roka (zpravidla na podzim) organizujeme víkendové stínadelské hry v různých městech republiky, můžete se zapojit!

A co po hře?
Pokud se vám hra líbila a máte chuť občas podniknout něco dalšího, zveme vás do klubovny KHZS kde se scházíme každou středu mezi 18:00 a 20:00 a i v dalších dnech na různé aktivity, pořádáme hry a soutěže, promítáme filmy, navštěvujeme brněnské podzemí atd. Další informace vám rádi poskytneme na e-mailu.

-khzs-

Městská hra "FAMIGLIA"

Famiglia je intenzivní společenská městská hra na mafiánské rodiny. Každou z 8 rodin tvoří 15 mafiánů, přičemž v čele stojí padrino, jehož slovo je všem ve klanu svaté. Každý hráč ctí zákony omerty a je oddaným členem své famiglie, kterou si cení nad svůj vlastní život.

Druhý ročník s podtitulem Vendetta volně na navazuje na ročník první. Zachovány tak zůstávají základní principy hry, avšak náplň a některá pravidla jsou nová. Noví jsou i 4 padrinové. A nové bude i složení rodin, ač některé si svůj tradiční název a historii ponechaly. Nakonec čerstvý vítr zavál i do týmu organizátorů, takže Famiglia rozhodně přinese originální zážitky.

Cíl hry:

Snahou každé rodiny je získat moc, zbavit se nepřátel a ochránit svého padrina. Vítězem se stane ta, která nashromáždí nejvíce krvavých peněz:

za jednorázové mise a úkoly;

za mordy ostatních mafiánů.

Kdo se může přihlásit?

Famiglia je určena pro všechny aktivní nadšence, kteří se budou po celé herní období vyskytovat ve Žďáře nad Sázavou.

Na rozdíl od hry Mafie vyžaduje mnohem větší zapojení účastníků. Hráč navíc nehraje jen za sebe, ale především za svou rodinu, jejíž úspěch stojí i na jeho aktivitě. Případné omezení obvyklého programu na těchto pár dní je nezbytné) Odměnou pak je mnohem více akce, zážitků, blízké seznámení se se členy svého klanu a navázání nových přátelství.

Časový rámec hry:

Hra začíná odděleným úvodním srazem každé famiglie, který proběhne ve večerních hodinách. Mafián, který se řádně zaregistruje na webu, bude mu schválena karta a bude některým z padrinů vybrán do své rodiny, dostane tajnou zprávu, kde budou všechny potřebné informace o místě a času (a dále např. i příloha pravidel).Na tomto slavnostním setkání padrino mimo jiné podrobně vysvětlí nejasnosti v pravidlech, rozdá herní karty, určí pozice v rodině a seznámí hráče s prvními úkoly. Famiglia si pak společně dohodne strategii, způsob komunikace a zahájí přípravu na první akce...

Hra je pro svou relativně vysokou intenzitu naplánována na necelé dva týdny.

Začne v daný den, měsíc, rok vždy ve 23:59:59 a v daný den, měsíc, rok, ve 23:59:59.

Oproti prvnímu ročníku tak už během soboty a neděle nebude probíhat lovení. Na pondělí 26. října je pak naplánován společný závěrečný sraz - after party - kde proběhne slavnostní zakončení a vyhodnocení.

Průběh hry (rámcově):

Hra probíhá ve dvou oddělených rovinách, které spojuje snaha získat co nejvíce peněz. První rovinou jsou různé časově omezené akce, úkoly a mise, kterých se členové famiglie účastní a pokoušejí se být v plnění úspěšnější než jejich soupeři. Druhou rovinou je pak kontinuální mordování na základě herních karet probíhající podle specifických pravidel.

Akce, úkoly a mise (rovina první):

V průběhu hry proběhnou různé akce, mise a úkoly, kterých se rodiny zúčastní.

Hráč se nemusí nutně zúčastnit všech; neúčastí však oslabuje svou rodinu. Za každou akci pak lze získat rozdílné množství peněz odvislé od typu akce a úspěchu rodiny.

V čase průběhu těchto akcí se nebude mordovat podle karet. (Nebude probíhat 2. rodina - více k "době hájení" v příloze pravidel.)

Akce budou probíhat pro všechny rodiny paralelně. Náplň akcí bude originální, různorodá a především pak zábavná. Konkrétní podoba však samozřejmě zatím zůstává v utajení...

Úmrtí mafiána v rámci druhé roviny nemá žádný vliv na rovinu první. I zcela vyvražděný klan se tak může (a rozhodně by měl !!!) účastnit akcí, úkolů a misí v rámci této první rodiny.

Pro lepší představu o nárocích na čas zveřejňujeme zcela předběžný harmonogram akcí:

akce odpolední / večerní: středa 14., úterý 20., čtvrtek 22.

akce celodenní: neděle 18.

akce večerní / noční: pátek 16.

Mordování (rovina druhá):

Pro účely druhé roviny hry je každá famiglia rozčleněna do této struktury - významné pro udávání:Každý hráč - kromě padrina - má na začátku hry kartu svého nadřízeného. (Kartu s údaji, dle kterých lze tohoto nadřízeného vypátrat. Povinně se vyplňuje při registraci do hry.) V případě své smrti odevzdá - udá - tuto kartu svému mordýři.

Mordýřova famiglia se tak postupně dostane ke Caporegimovi, Synovi/Consiglierimu a nakonec může sejmout i padrina mordované rodiny (jehož smrt je specifická - viz příloha pravidel).Vedle toho má na začátku každý soldato (pěšák) jednu kartu soldata z jiné famiglie. To "zprostředkovává vstupy" do ostatních rodin.

Je-li soldato (nebo kdokoli jiný, kdo má zrovna u sebe kartu oběti) zamordován, odevzdá kartu svého nadřízeného mordýřovi (udá ho). Kartu své oběti (toho, koho zrovna lovil) ale vrací zpět (nutno fyzicky předat) do své rodiny. Rodina tedy nemůže "přijít" o své oběti. Mordýř pak pomocí webového rozhraní co nejrychleji nahlásí mord, což se projeví v grafickém zobrazení i na stavu rodinného konta. Výše odměny je odvislá od pozice zamordovaného.

Rámcová základní pravidla mordování:

zamordovat smí hráč pouze toho, jehož kartu má v daný moment fyzicky u sebe

kartu oběti si lze v rámci famiglie libovolně předávat

počet karet, které má hráč v držení, není omezen

mordýř smí zamordovat jen hráče na stejné či nižší úrovni než je on sám

pokud rodina při mordování narazí na slepou uličku (daný hráč na kartě jejich oběti už byl sejmut konkurenční famiglií) v pomyslné struktuře pyramidy, bere to jako nespravedlivý osud a soustředí se na mordování dalších rodin

mafii ovládá vendetta, proto klan může mordovat ostatní klany tak dlouho, dokud je alespoň někdo naživu

ve hře je možné, aby se vzájemně lovili dva hráči

hráči jsou povinni v rámci možností dodržovat svůj rozvrh, který vyplnili na hrací kartu

průběh samotného mordování je podobný jako ve hře Mafie - v některých aspektech se však liší!!!; podrobně vysvětlen je v příloze pravidel; základem však zůstává nekontaktnost a absolutní zákaz použití fyzické síly či násilí!!!

Pro zamordovaného mafiána hra nekončí. Dále pokračuje v první rovině (účastní se akcí) a částečně i v rovině druhé. Může nadále pomáhat své rodině: podrobně ji informovat o svém skonu, shánět informace, doprovázet při mordování své "živé" kolegy, atd. Nesmí však tvrdit či předstírat, že ještě žije (na případnou otázku musí pravdivě odpovědět).

Nemůže být pochopitelně už znovu zamordován, ani znovu udat svého nadřízeného, ani sám zamordovat někoho jiného!!!

Povinnosti:

Hráč se řídí aktuálními platnými pravidly. V rámci hry se zavazuje vždy se podřídit rozhodnutím organizátorů.
V průběhu hry je hráč povinen mít u sebe stále kartu svého nadřízeného a v případě svého skonu ji předat svému mordýři, který svůj úspěch neprodleně nahlásí přes webové rozhraní.

Pravidla, spory, fair-play a další drobty...

Veškeré nejasnosti a spory pomohou vyřešit organizátoři. Jejich rozhodnutí jsou závazná. Přednost by ale vždy měla mít dohoda a kompromisní řešení hráčů, případně dohoda padrinů.

Za všech okolností je třeba hrát rozumně, férově a s nadhledem. I při smrtonosném zapálení je nutné mít na paměti, že jde vždy jen a pouze o nekontaktní společenskou hru! Jejím smyslem je navázat nová přátelství, pobavit se, naplnit smysluplně volný čas. Téma mafie je symbolické a slouží jako vhodná motivace. Za všech okolností je pak na prvním místě bezpečnost účastníků!

Jakékoli použití síly či násilí je absolutně vyloučeno!

Je třeba dbát i na nebezpečnost dopravy a pohodlí nehrajících spoluobčanů. Od účastníků hry mladších 15ti let bude na úvodní schůzce požadován písemný souhlas zákonného zástupce s jejich účastí ve hře.

Na úvodní schůzce bude vybrán účastnický poplatek na pokrytí nákladů akce. Jeho výše bude upřesněna v příloze pravidel.Účastníci jsou povinni neporušovat při hraní platné zákony České republiky a dodržovat právo každého na ochranu osobních údajů a soukromí. Prosíme o rozumné a uvážlivé chování jak na fóru tak - s ohledem na vzrůstající strach z terorismu apod. - i v reálu! Hráči se účastní hry Famiglia na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

Nezbytnou součástí pravidel je i jejich příloha! Příloha bude obsahovat doplnění pravidel, jejich případné změny a především četná upřesnění. Příloha pro letošní ročník bude zaslána účastníkům hry společně s pozvánkou na sraz od padrinů.

Datumy městských her

Hry se připravují. Doporučujeme se předem do městských her se zaregistrovat přes  on-line registrační přihlášku.

-khzs-

Název městské hry:

Místo srazu účastníků:

Kdy začne:

Kdy skončí: