Otevřeno: Po-Pá: 14:00-20:00 hodina

Město Hraní

SLOUČENÍ MĚSTSKÝCH HER

Sloučení Městských her do jednoho názvu "MĚSTOHRANÍ," došlo proto, protože jsme hráli moc městských her v 9 městech v ČR a jejich financování byla již neúnosná a sloučila se jak do jednoho názvu tak i na jeden web.

Městské hry však zůstanou stejné, se stejnou tématikou a vždy s jinými úkoly, soutěžemi, hádankami, šiframi, přibudou další města, více aktivit (již to nebude jen o hraní her ve městech, o setkávání s bezvadnými lidmi,).

-khzs-

O MĚSTOHRANÍ

Městohraní organizujeme v 9 městech v ČR pro své členy, nečleny, příznivce, fanoušky nepřetržitě od roku 2009, která se stále těší své veliké oblibě a je stále populárnější.

Městských populárních her je celkem 7 a může se do nich zapojit každý bez rozdílu věku, kdo si rád hraje a nezlobí, má rád dobrou zábavu, cestuje, památky, poznává nové lidi.

-khzs-

Kde se park FARSÁ HUMNA nachází ?

Park se nachází na ploše, v těsné blízkosti náměstí města Žďáru n.S. a navazuje na historické jádro kolem staré radnice, kostela a fary.

Farská humna se nachází na pěší trase od největšího podniku ve městě Žďárských strojíren a sléváren do centra města. Úpravou na vícegenerační park je tato plocha zapojena do pěších a cyklistických tras a umožní odpočinek jak občanů města, tak i návštěvníkům centra.

Ilustrace: Aleš Mejzlík

Proč "MěstoHraní" ?

Protože se v jednotlivých (vybraných) městech po ČR hrají městské zajímavé hry, které jsou určeny pro všechny kluky i holky, kteří si rádi hrají, nazvali jsme akci prostě "MĚSTOHRANÍ."

-khzs-

Do městohraní se můžete přihlásit s předstihem přes online formulář, který máme na webu. Po spuštění městohraní vás budeme okamžitě kontaktovat.

-khzs-

Na ploše byly provedeny terénní a sadové úpravy. Došlo k vybudování cestní sítě pro pěší i cyklisty, která vede k řece Sázavě. Spolu s úpravami území na park je posíleno parkování vybudováním parkoviště u bývalé vodárny a dalších míst pod objektem restaurace.

Sadové úpravy parku jsou tvořeny výsadbou okrasných stromů a keřových skupin. V prostoru kolem břehu řeky Sázavy je pak ponechán břehový porost mezi řekou a obslužnou komunikací. Městský mobiliář, lavičky a odpadkové koše, je rozmístěn podél pěších komunikací.

Stavba parku si vyžádala přeložku kabelu NN a přestavbu úseku dešťové kanalizace pod navrhovaným parkovištěm u vodárny.

-khzs-

Pro koho je akce MĚSTOHRANÍ určena ?

Akce městohraní je určena pro děti a mládež, rodiny s dětmi a pro ty, co si rádi hrají a neomrzel je dětský svět.

Kde se městohraní koná ?

MěstoHraní se koná ve Žďáře nad Sázavou celoročně 2x, a to na FARSKÝCH HUMNECH, a v areálu kopečků na LIBUŠÍNĚ.

-khzs-

Mapa Farská Humna

Foto: "Farská Humna".