Otevřeno: Po-Pá: 14:00-20:00 hodina

KLŠ-KHZS

Motto: Protože jsem poznal trýzeň žízně, vykopal jsem studnu, aby i jíní mohli pít. E.T.S.

ÚVODEM

Děti a mládež jsou od přírody dobré, přicházejí k nám přímo od boha. Jsou vysoce urození dědicové života, který je jasný, prostý a ušlechtilý.

Nemají zapotřebí, aby byly reformovány, ale spíše aby byly uchráněny deformace. Zrovna tak jako je strom hnán nepřetržitou vnitřní silou, nemá zapotřebí než místa, deště, slunce a pokrmu z vnějška, tak jsou naše děti řízeny a posuzovány zděděnými instinkty. Tyto jsou Bohem vštěpovány a nemají zapotřebí od nás žádné pomoci (tvůrčí).

Vše, co vyžadují, je: příležitost, činnost a směr. Jelikož jsou všechny věky zahrnuty v našem programu, doznáváme, že hlavní období, kdy se tvoří povaha, je dětství. Na to zvláště soustřeďujeme své síly a myšlenky. Neboť v tomto období a této činnosti se obrací povaha našich mladých lidí. Budeme-li se starat o povahu našich dětí a mládeže, o vše ostatní se pak postará sama.

-khzs-

Historie KLŠ

Klubovní Lesní škola je druhem vzdělávání dnes již velmi rozšířeným. Jejich vzniku a rozšíření napomohly iniciativy nadšených členů zájmových klubů, ( kteří měli potřebu se vzdělávat), v bývalém ČESKOSLOVENSKU ve čtyřicátých letech minulého století. Dnes se myšlenka klubovních lesních škol šíří do všech měst, obcí, vesnic, a okresů v ČR i mimo ní.

Myšlenka KLŠ

Les je jako jedno velké hřiště a příroda jako moudrá učitelka - trpělivá, přívětivá i nesmlouvavá. Děti a mládež ve věku osmi až osmnácti let, které jsou nejčastějšími návštěvníky KLŠ, najdou v přírodě to, co právě potřebují. Energií nabití ďáblíci přeskakují překážky, běhají a lezou tam, kam si ještě troufnou. Kdo potřebuje chvilku klidu, najde tiché místo, odkud může pozorovat ptáky ve větvích nebo pilné mravence. Instruktoři, vedoucí, připravují program, který přirozeně navazuje na roční období a místo, které se pro daný den stává učebnou pod širým nebem.

-khzs-

Co chceme

Prostřednictvím KLŠ=Klubovní Lesní Školy chceme jednoduchým, přitažlivým a přínosným způsobem přiblížit formou zážitkového učení, her a různých programů.

-khzs-

Zaujala tě činnost KLŠ=Klubovní Lesní Školy, a chtěl (a) by ses jí účastnit ? Pokud ano, vyplň s předstihem online formulář a odešli jej. V případě její konání tě budeme telefonicky, e-mailem okamžitě kontaktovat.

-khzs-

KLŠ = Klubovní Lesní Škola

Klubovní Lesní Škola je součástí KHZS=Klubovního Hnutí z.s. (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR.

Kdo založil KLŠ=Klubovní Lesní Školu

KLŠ=Klubovní Lesní Školu založili členové KHZS, v níž se vzdělávají všichni, kteří vedou ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS, (vedoucí, zástupci, guvernéři, guvernérky, stovkaři, patroni).

-khzs-

Kdo se do KLŠ=Klubovní Lesní Školy může přihlásit ?

Do KLŠ=Klubovní Lesní Školy se může přihlásit každý občan ČR a SR, (kluk i holka), který (á) vede zájmový klub dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS), a chtěl (a) by si doplnit své klubovní (vzdělání), zkušenosti, nebo si založit (ZČ-KKH KHZS).

Pro koho KLŠ je ?

KLŠ=Klubovní Lesní Škola je určena pro všechny kluky a holky, kteří vedou v ČR nebo SR zájmové kluby dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS). KLŠ=Klubovní Lesní Škola je pro kluky a holky (klubaře) od 10-18 let, kteří se rozhodli založit a vést zájmový klub dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS).

-khzs-

Pro koho KLŠ=Klubovní Lesní Škola není

Dále:

-lidem kteří mají za sebou trestní minulost

-lidem kteří berou drogy, pijí, kouří, omamné látky

-lidem kteří měli v minulosti konflikt se zákony ČR nebo SR

-lidem kteří jsou problémový

Kolik KLŠ=Klubovní Lesní Škola stojí ?

Pro řádné platící členy KHZS kteří platí členské příspěvky a ZČ-KKH KHZS je KLŠ, IKLŠ, a KELŠ zdarma. Pro nečleny KHZS je účast na KLŠ, IKLŠ a KELŠ na jednu osobu zpoplatněna 5500,-Kč. Platby za účast na KLŠ se zasílají s 14 denním předstihem na bankovní transparentní účet KHZS, který je napsán v kontaktech. Jako důvod platby napište "Platba KLŠ" a rok účasti.

-khzs-

Kdo KLŠ vede ?

KLŠ=Klubovní Lesní Školu vedou zkušení vedoucí, zástupci zájmových klubů dětí a mládeže (ZČ-KKH KHZS), guvernéři, guvernérky, patroni, stovkaři, dobrovolníci, kuchaři, zdravotníci, pedagogové, a PS-KHZS kteří mají dlouholeté zkušenosti, praxi, i osvědčení pracovat s dětmi a mládeží. A prošli vzdělávacím programem KLŠ, IKLŠ, KELŠ.

-khzs-

Jak se do KLŠ=Klubovní Lesní Školy přihlásit ?

Zájemci se na KLŠ=Klubovní Lesní Školu mohou přihlásit přes online formulář, který máme na našich webových stránkách.

-khzs-

EVANGELIUM KLŠ=KLUBOVNÍ LESNÍ ŠKOLA

KLŠ=Klubovní Lesní Škola je v podstatě uměním života, které nám dává prostý, přirozený život. Je životní silou a hledí strhnout duši lidstva imaginací. Má za účel doslova vzkřísit jemnější lidské vědomí. Má proto bohatý program malebností, zvyky a tradicemi s myšlenkou probudit zájem, strhnout duši, která podléhá jednotvárnosti života. Ve světě je dnes nanejvýš potřebí odnést si do dospělého života idealismus a radost mládí. Duch dětství je největším dědictvím lidského plemene.

KLŠ=Klubovní Lesní Škola zdůrazňuje především studium přírody, táboření a sportu, aby zachránilo lidi od tělesného úpadku, od zakrňování a slabosti, protože moderní život a celá dnešní organizace práce potřebují protiváhu. Nehlásí útěk od civilizace k přírodě, ale chce uchýlení po práci, aby člověk načerpal sil k nové práci a učení. KLŠ=Klubovní Lesní Škola chce dětem a mládeži dát vědění, protože věří, že "bez vědění lidstvo zahyne". Varuje však být pouze citovým a žádá, abychom nohama stáli pevně na zemi, i když odpovídá imaginativní touze. Vychovává rekreací. Je ve své povaze výchovná.

Vývoj charakteru je životní otázkou budoucích generací. Účelem výchovy není vypěstování učenosti ale lidství, t.j., harmonický vývoj těla, mysli, ducha a služby. KLŠ=Klubovní Lesní Škola umožňuje jedinci projít stručně týmiž stupni, jako se vyvíjelo lidstvo. Staví proto program vhodný pro tyto stupně. Snaží se najít pro každý instinkt vlastní půdu, opatřuje tyto nevykořenitelné popudy, takže se stávají tvořivými a ne aby je potlačoval a tím je učinil rušivými. Podává výchovný systém založený na využití přirozených sklonů a tužeb dětí a mládeže organizované ve svobodném spolku, opřené o radu dospělých. Výchova podle ní je rozumovým a kulturním pokračováním biologického tvůrčího pochodu přírody. KLŠ=Klubovní Lesní Škola je způsob, uvedení normálních instinktů ve zdravou činnost: je to způsob nazírání na věci, jenž vede k všestrannému vývoji a povznáší život oceněním věcí kolem nás. Hodí se pro obě pohlaví a všem věkům, slabému i silnému, neboť nikdo není příliš mlád ani příliš stár, aby se nemohl z něho těšit: vystříhává se všech nebezpečných autokratických způsobů ovládání shora a ukazuje stejně nebezpečnou propast samosprávy bez vedení, spojuje nejlepší prvky obou.

KLŠ=Klubovní Lesní Škola a její idea sahá za hranice organizace. Je šířena jako hnutí, aby pomáhala a dala náplň mnoha stávajícím organizacím. Věří, že největší věc na světě je idea. Netrvá na opakování formy. Proto jak jen možno upozorňuje na organizaci co nejméně. Organizace je však třeba, aby nesla a šířila klubovní myšlenku. KLŠ=Klubovní Lesní Škola je spolupracující se stávajícími organizacemi - nikoliv organizace.

-khzs-

Co se v KLŠ=Klubovní Lesní Škole naučíte

V KLŠ=Klubovní Lesní Škole se naučíte základním dovednostem, které potřebujete k vedení ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS.

S čím se v KLŠ=Klubovní Lesní Škole seznámíte:

 • Jak založit a vést PS-KHZS, celoroční příprava akcí, projektů, táborů, programů, projektů, administrace,
 • Jak založit a vést ZČ-KKH KHZS, celoroční příprava klubovních schůzek, výprav, akcí, turnajů, programů, projektů,
 • Zákony o lesích v ČR,
 • Zákony o dětech a mládeži,
 • Občanské a trestní právo,
 • S BOZDM=Bezpečností a Ochranou Zdraví Dětí a Mládeže, v ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS na výpravách, v klubovně, táborech, expedicích,
 • Metodika her venku, v klubovně, v tělocvičně, přírodě, na hřišti, táborové hry,
 • S fundraisingem,
 • Sponzoringem,
 • Krizové situace na táborech, výpravách, expedicích,
 • Zdravověda, (základy první pomoci),
 • Táborové stavby, táboření v přírodě, jak postavit teepee, táboření v teepee, podsadových stanech, stavby přístřešků z přírodního materiálu, ekologie na táborech, druhy táborových ohňů, rozdělávání ohňů za deště, v zimě, výroba nářadí z přírodního materiálu, výroba loučí, (pochodní), vaření v přírodě, táborech, výpravách,
 • Výtvarné a rukodělné činnosti,
 • Co si brát sebou na tábory, výpravy, expedice,
 • Co si brát sebou na klubovní schůzky,
 • Dobrovolnická služba v KHZS,
 • Environmentální výchova,
 • Sexuální výchova,
 • Křesťanská výchova,
 • Humanitární výchova,
 • Tělesná výchova,
 • Branná výchova,
 • Hudební výchova,
 • Verbální a neverbální komunikace,
 • Finanční gramotnost,
 • VP=Výpočetní technika, práce s PC, správa a administrace redakčního systému, tvorba textů, úprava obrázků, ukládání obrázků, vytváření a správné pojmenování složek v pc, jak ukládat na flash disky, práce, s wordem, s adobe, excelem, vyhledávání stránek ve vyhledávačích, jak stahovat fotky z tabletu, mobilu do pc, práce s internetem,
 • Jak vést klubovní schůzku, příprava celoročního klubovního programu, jak sehnat klubovnu, klubovní kronika, časopis, symbolika,
 • Historie, tradice, svátky, výročí,
 • Jak připravit akci pro veřejnost,
 • Jak připravit sraz,
 • Jak připravit projekt, akci, kampaň, happening, workshop, cizí jazyky,
 • Základy sebeobrany,
 • Znalost morseovky, signalizace světlem, rukama, signalizačními praporky,
 • Zálesácké uzlovaní a jiné dovednosti,
 • Mezinárodní a Evropská spolupráce,
 • Mapování, orientace s busolou, kompasem i bez busoly a kompasu, turistické značky, topografie,
 • Zacházení táborovým vybavením,
 • Jak připravit jídelníček na 14 denní tábor, víkendovou klubovou akci, výpravu, expedici,
 • Jak připravit program na 14 denní stanový, vodácký, putovní, tábor, příměstský týdenní tábor,
 • Krojové uspořádání v KHZS, stanovy KHZS, struktura KHZS, symboly,
 • Prevence dětské kriminality, gamblering, šikana, drogy,
 • Bylinky, léčivé, jedovaté,
 • Stromy, keře a jejich plody, (jedlé i jedovaté),
 • Jak udělat nábor do KHZS, ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS,
 • Jak správně komunikovat s městskými, obecními, okresními úřady, státními úřady,
 • Meteorologie, (určování počasí),
 • Horolezectví,
 • Jeskyňářství,
 • StreetWork služby,
 • Sociální služby,
 • Tvorba webových stránek PS-KHZS, ZČ-KKH KHZS, jejich obsah, grafika, vybrání správné domény, hostingu, redakčního systému,
 • Noční obloha, (znalosti souhvězdí, planet),
 • Zálesáctví, jak získat v přírodě vodu a upravit ji v pitnou, obstarání potravy v přírodě,
 • Jak uspořádat veřejnou finanční a materiální sbírku dle platných zákonů ČR,
 • Bobříci, žluté kvítky a velká pedagogická hra březový lístek,
 • Ochrana přírody,
 • Ochrana památek,
 • Jak získat granty, dotace na činnost,


-khzs-

KLŠ=Klubovní Lesní Škola svede dohromady děti a mládež různých tříd, prolomí hradbu, kterou společnost bláhově postavila mezi ně, a v myslích jejich, dokud ještě jsou mladí a jemnocitní, vypěstuje pravé pochopení toho, že nejdůležitější věcí je sdružování lidských bytostí, organizace lidských duší mimo konvencionální přehrady. KLŠ=Klubovní Lesní Škola vychovává k pravé demokracii.

Program KLŠ=Klubovní Lesní Školy je pro obě pohlaví a všechny věky. Zabývá se základními věcmi, jež mají všeobecný a neutuchající význam. Rozvíjí vlastnosti, jež působí opravdové přátelství. Povzbuzuje radosti mladých lidí a pomáhá radosti tyto nebo zájmy přenést do pozdního věku stáří.

KLŠ=Klubovní Lesní Škola se snaží před děti a mládež postavit ideální bytost fyzicky silnou, ušlechtilou, zdvořilou, ukázněnou, šťastnou, když může pomoci, připravenou pro všechny případy, moudrou cestami přírody, stykem s veřejností, takového všestranného vzdělání, že může beze všeho sestát odborníkem kdekoli je zapotřebí, a naplněnou takovým náboženstvím, že se stává žádoucí a potřebnou bytostí dneška.

-khzs-

Poslání KLŠ=Klubovní Lesní Školy

 • Posláním KLŠ=Klubovní Lesní Školy je zřizovat ve všech regionech, městech, obcích, vesnicích v ČR pro vedoucí, jejich zástupce, guvernéry, guvernérky, stovkaře, patrony, centra KLŠ=Klubovních Lesních Škol,
 • Formovat a vzdělávat vedoucí, zástupce (guvernéry, guvernérky, stovkaře, patrony,) ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS, kteří budou oddáni klubovní myšlence, a dobře je připravit na praktické vedení ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS.
 • Pomocí tradičních prostředků klubovních lesních škol (klubovní lesní škola a kurz jako vzorový tábor, nabitý a náročný program, prastaré klubovní rituály apod.) poukázat na tvořivou sílu klubovních tradic.
 • Propojovat moderní a tradiční přístup ke klubaření s důrazem na jeho duchovní rozměr.
 • V duchu plnit poslání klubovních lesních škol.
 • Promýšlet úlohu klubaření v dnešní době.
 • Vzdělávat vedoucí, zástupce (guvernéry, guvernérky, stovkaře, patrony,) ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS,

-khzs-

Kdy a kde se koná KLŠ=Klubovní Lesní Škola

Klubovní Lesní Škola se koná 4x do roka a to vždy o jarních, letních, podzimních, a zimních prázdninách. Místa konání se neustále mění, a jsou pořádány po celé ČR i mimo ni, na táborových a turistických základnách, které jsou dobře vybaveny.

-khzs-

Pro koho je KLŠ=Klubovní Lesní Škola určena

KLŠ=Klubovní Lesní Škola je určena pro vedoucí, zástupce vedoucích ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS, a guvernéry, guvernérky, stovkaře i patrony, kteří vedou nebo povedou ZČ-KKH KHZS, PS-KHZS, ve svých městech, vesnicích, obcích, okresech.

-khzs-

Jak podpořit KLŠ=Klubovní Lesní Školu

Jakožto nezisková organizace Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek) neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, jsme závislí na Vašich darech a příspěvcích. Finanční pomoc jakékoli výše je pro nás nesmírně důležitá.

Budeme vděčni za jakoukoli Vaši podporu. Přispět nám můžete mnoha způsoby. Nejlepší možností je stát se registrovaným dárcem - v tom případě Vám můžeme zasílat aktuality či naše nové materiály (pokud si to budete přát). Stačí vyplnit online formulář. Následně obdržíte své unikátní dárcovské číslo, podle nějž budeme schopni identifikovat právě Vaši platbu.

Dárcovský formulář KHZS

Chcete-li se stát naším registrovaným dárcem, vyplňte prosím online formulář dárce, který máme na našich webových stránkách. Všechna pole jsou povinná. Je tedy na Vás, jaké údaje nám sdělíte.

Dárcovství může být činěno jednorázově či pravidelně. Často vyhledávaným způsobem pravidelné podpory je stanovení měsíčního příspěvku, který je v určitých časových intervalech (např. jednou za měsíc) posílán na kmenový účet KHZS: Bankovní transparentní účet:

2700461202/2010 CZK v České Republice Pohyb na účtu zde

2700461202/8330 EURO ve Slovenské Republice

IBAN účtu: CZ2020100000002700461202

BIC kód: FIOBCZPPXXX

-khzs-

Stromová struktura klubovní lesní školy

Klubovní Lesní Škola je rozdělena na čtyři orgány a to na: Klubovní Lesní Škola, Instruktorská Klubovní Lesní Škola, Klubovní Ekumenická Lesní Škola, ve kterých se vzdělávají vedoucí, zástupci zájmových klubů dětí a mládeže, (ZČ-KKH KHZS) jejich patroni, stovkaři, guvernéři, guvernérky, dobrovolníci, zdravotníci, streetworkeři, (sociální pracovníci), pedagogové, kuchaři, koordinátoři, vedoucí (PS-KHZS), kteří pomáhají ve svém volném čase vést, řídit, koordinovat, organizovat, všechny aktivity KHZS, včetně všech orgánů KHZS. Na KLŠ, IKLŠ, KELŠ dohlíží KŠI=Klubovní Školská Inspekce.

Zkratky orgánů

KLŠ=Klubovní Lesní Škola

IKLŠ=Instruktorská Klubovní Lesní Škola

KELŠ=Klubovní Ekumenická Lesní Škola

KŠI=Klubovní Školská Inspekce

-khzs-

Struktůra KLŠ=Klubovní Lesní Škola

-khzs-