Otevřeno: Po-Pá: 14:00-20:00 hodina

Kampaně KHZS

Zapoj se

Nestůj stranou a ZAPOJ SE, do aktivit, které KHZS dělá. U našich ''KAMPANÍ PROJEKTŮ, HAPPENINGŮ, AKCÍ, WORKSHOPŮ'', u kterých je potřeba se pozastavit, přečíst si o nich informace, články, zamyslet se nad nimi, a třeba je i podpořit jak finančně tak i materiálně dle svých možností, nebo přímo osobní účastí na nich.

Kdo všechny kampaně, akce, workshopy, happeningy řídí ?

Kdo kampaně, akce, workshopy, happeningy řídí a organizuje ? Kampaně řídí a organizují lidé z různých oborů, kterým jde o nápravu jisté věci.

K čemu kampaně slouží ? Kampaně, akce, workshopy, happeningy, slouží k informování občanů ČR, o aktivitách KHZS a k dosažení jistého cíle.

Kdo se kampaní, akcí, workshopů, happeningů KHZS může účastnit a podílet se na nich ? Kampaní, akcí, workshopů, happeningů KHZS se mohou účastnit všichni bez rozdílu věku, víry, náboženství i politického zaměření kteří chtějí pomoci dobré věci a měnit věci okolo sebe, předškoláci, školáci, vysokoškoláci, středoškoláci, dospělci z různých oborů.

Cíle kampaní, akcí, workshopů, happeningů, KHZS Cílem všech kampaní, akcí, workshopů, happeningů, které KHZS realizuje je širší veřejnost informovat o aktivitách, které jsou prospěšné dětem a mládeži, veřejnosti.

Pokud se budete chtít účastnit některé z našich kampaní, akcí, workshopů, happeningů osobně, budeme rádi.

-khzs-

Co můžete

Každý člen, dobrovolník, příznivec KHZS se může aktivně zapojit do všech projektů, kampaní, workshopů, happeningů, srazů, akcí a meetingů které KHZS pořádá a organizuje.

-khzs-

V KHZS se můžeš aktivně podílet na přípravě všech malých i velkých projektů.

Zapoj se do příprav projektů KHZS

Jaké projety v KHZS realizujeme:

-ochrana památek

-sportovní

-dětské

-kulturní

-humanitární

-hudební

-ochrana památek

-ochrana dětských práv

-ochrana lidských práv

V projektech můžeš:

-získávat sponzory, nadace, nadační fondy, firmy, podniky, městské úřady, okresní úřady, obecní úřady,

-připravovat grafické návrhy k letákům, samolepkám, potřebné texty k nim

-připravovat videa k projektům,

-komunikovat s dobrovolníky kteří se na projektech v KHZS chtějí podílet,

-vést, motivovat firemní dobrovolníky,

-komunikovat s médii, psát články, (vytvářet k nim ilustrace, fota)

-jednat s městskými, obecními, okresními úřady,

-vytvářet zprávy o úspěšnosti projektů, webové stránky o projektu,

-khzs-

Zapoj se do příprav kampaní KHZS

V KHZS se můžeš zapojit do všech kampaní které realizujeme a poskytnout nám své znalosti, dovednosti které dobře znáš a ovládáš.

V kampaních můžeš

-připravovat grafiku k transparentům a texty, vyrábět transparenty,

-připravovat texty ke kampaňovým letákům, samolepkám

-připravovat videa ke kampaním,

-komunikovat s dobrovolníky kteří o kampaně mají zájem,

-vést dobrovolníky,

-poskytovat právní služby,

-komunikovat s médii, psát články, fotografovat,

-připravovat petice k jednotlivým kampaním,

-jednat, komunikovat s městskými, okresními, obecními, úřady,

-pomáhat v informačních stáncích a informovat veřejnost o kampani, na různých festivalech, a kulturních akcích,

-vymyslet vlastní kampaň na danou věc, problém, která by se týkala dětí a mládeže, ochrany přírody, ochrany památek, ochrany dětských práv,

Jaké projekty v KHZS realizujeme:

-ochrana památek

-sportovní

-dětské

-kulturní

-humanitární

-hudební

-ochrana památek

-ochrana dětských práv

-ochrana lidských práv

-khzs-