2. DÍL HISTORIE FOGLAROVÝCH KLUBŮ

Úvodem k Historii FČK (V časopise ABC)

Historie zájmových klubů časopisu ABC Aneb Můj život s ABC

11.04.2017 09:05
Historie legendárních Foglarovských klubů Vlastislava Tomana Můj život s ABC – ábíčkem je ze zcela jiného žánru než autorova beletristická a komiksová tvorba. Je to ojedinělý pohled na historii vzniku a vývoje časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců, a novodobých klubů, se kterými...

Nová historie

11.04.2017 09:14
Bývá zvykem začínat vzpomínky na události dávno minulé uvedením přísluš­ného letopočtu. Tak tedy: Psal se rok 1960. Od startu první umělé družice Země – Sputniku v roce 1957 začal mezi bývalým Sovětským svazem a Spo­jenými státy americkými závod o prvenství v dobývání vesmíru. Všechno...

Malé ohlédnutí

11.04.2017 11:44
Už jedenáct let existovala Pionýrská organizace Československého svazu mládeže (PO ČSM). Organizační struktura odpovídala systému třída rovná se pionýrský oddíl, škola tvořila pionýrskou skupinu. Byly samozřejmě různé výjimky, někde například vznikaly zájmové, obvykle turistické oddíly, jež...

Začalo to Radyní

11.04.2017 11:50
Teprve rok 1959 přinesl první poznatek, který můžeme považovat za význam­ný pro rozvíjení organizátorské činnosti časopisu ABC. Byl to první turistický sraz čtenářů ábíčka na zřícenině hradu Radyně u Plzně, který jsme jako příspěvek věnovali oslavám 10. výročí vzniku Pionýrské organizace ČSM....

Pokračujeme tabulkovou akcí

11.04.2017 14:05
Ještě v roce 1959 jsme připravili další akci, která se dá přirovnat k jakémusi průzkumu zájmů čtenářů a možností časopisu být kolektivním vedoucím dětských kolektivů, například družin. V šestém (červnovém) čísle ABC jsme vyhlásili Tabulkovou akci čtenářů ABC. Motivační legendou se stala reportáž...

Na počátku bylo usnesení

11.04.2017 14:15
Snad by se někde dalo najít, kolikáté plenární zasedání Ústřední rady PO ČSM přijalo už zmíněné usnesení o rozvíjení činnosti v místě bydliště a na vesnici, a to formou místních pionýrských kolektivů. Měly to být přede­vším družiny vzniklé například v jedné ulici, na sídlišti nebo na vesnici,...

Vlastislav Toman

VLASTISLAV TOMAN

11.04.2017 09:05
17. 7. 1929 v Plzni Měl se jmenovat Vlastimil, do matriky omylem zapsáno Vlastislav. Má s tím celoživotní komplikace. Používá pseudonymů Patrik Coachman, Patrik Kočák, Vlastimil Kočák. Roku 1944 byl jako student totálně nasazen na letišti v Plzni, poté do února 1945 ve Škodovce. Po...