1.DÍL HISTORIE FOGLAROVÝCH KLUBŮ

Úvodem do historie K.H

O autorovi

10.12.2016 12:59
PaedDr. Zdeněk Pírek se narodil 7. Ledna 1933 v Hamrech u Prostějova. Jeho otec byl lesní dělník, matka v domácnosti. Početná rodina se často stěhovala kvůli otcovu zaměstnání. Do školy začal chodit v Soběsukách, do měšťanské školy v Plumlově. Pak studoval na gymnáziu...

Nový časopis

1/ Nový časopis

10.12.2016 13:01
Jaroslav Foglar: Jako chlapce mě nikdy nebavily tzv. dětské a mládežnické časopisy. Nezdály se mi podle mých představ. Už jako jsem si plánoval, jaký časopis bych asi dělal já, kdybych mohl. Když jsem dospěl a představy byly podloženy zkušeností, podal jsem MELANTRICHU návrh, aby takový časopis...

Tábor mladých

2/ TÁBOR MLADÝCH

10.12.2016 13:02
Jaroslav Foglar: Svou myšlenku čtenářských klubů jsem začal uplatňovat hned se svým návrhem na nový časopis pro mládež. Redakce časopisu Malý Hlasatel pochopila mé myšlenky nového časopisu i čtenářských klubů jen zčásti. A tak místo čtenářských klubů se v I. Ročníku Mladého Hlasatele objevuje...

Kluby Mladého Hlasatele zahajují

3/KLUBY MLADÉHO HLASATELE ZAHAJUJÍ

10.12.2016 13:05
Na jaře roku 1937 probíhají v redakci mladého Hlasatele horečná jednání. Foglarův návrh čtenářských klubů se dostává znovu na pořad jednání. A když se pak v dubnu celá záležitost v redakci měla rozhodnout s definitivní platností, mnozí ze zúčastněných nad  myšlenkou klubů...

Čtenářské Kluby se rozrůstají

4/ČTENÁŘSKÉ KLUBY SE ROZRŮSTAJÍ

10.12.2016 13:10
Břetislav Mencák:  …S radostí vidíme, že čtenářské kluby Mladého hlasatele rostou jako houby po dešti a - což je potěšitelnější- že pracují, přemýšlejí, podnikavě se mají k světu. Scházejí se k užitečné práci a zábavě. Přejeme jim hodně zdaru. Vidíme v nich-po přečtení haldy...

První těžká zkouška

5/PRVNÍ TĚŽKÁ ZKOUŠKA

10.12.2016 13:11
  Jaroslav Foglar: …Až když počátkem IV. Ročníku-od 1.11.1938-jsem se stal spolu s dr. Burešem právoplatným redaktorem Mladého Hlasatele-začal Hlasatel vypadat teprve podle mých představ a návrhů. Třetí klubovní rok nezačíná nijak příznivě. Zářijové dny tragického podzimu 1938 tíživě...

Rychlé šípy

6/RYCHLÉ ŠÍPY

10.12.2016 13:13
Jaroslav Foglar …Rychlé šípy ! Kouzelné a okřídlené jméno, známé desetitisícům čtenářů. Když jsem začínal seriál s příběhy Rychlých šípů, netušil jsem, že Rychlé šípy si získají sympatie čtenářů v takovém rozsahu, že se z Rychlých šípů nakonec stane vzor pro kluby. Všechno to...

Úspěch, který nebyl očekáván

7/ÚSPĚCH, KTERÝ NEBYL OČEKÁVÁN

10.12.2016 13:14
KMH‘‘Himalaja‘‘-Příbram: …Poznali jsme Mladého Hlasatele jako nejlepší časopis mládeže dnešní doby. Utvořili jsme klub, v němž se učíme přátelství, svornosti a dobrým činům. Pomáháme každému, kdo naší pomoc potřebuje. Lovíme též bobříky, které nás učí dobrým vlastnostem. Na podzim 1939 začíná...

Mají mít časopisy kluby čtenářů ?

8/MAJÍ MÍT ČASOPISY KLUBY ČTENÁŘŮ ?

10.12.2016 13:16
Jan Hostáň: ‘‘Dostal se mi do rukou dopis:-Vážená redakce, prosíme  Vás, abyste nám poslali legitimace. Vše máme hotové, jen nám scházejí legitimace. Klubovnu máme u vedoucího klubu. Pozdravuje Vás ‘‘Šest pirátů‘‘-Nová Paka Tito chlapci odebírají dětský časopis. Časopis je vyzývá...

Anketa

Zajímá vás historie FČK ?

Celkový počet hlasů: 25

Konec klubů Mladého Hlasatele

9/KONEC KLUBŮ MLADÉHO HLASATELE

10.12.2016 13:23
Nataša Tanská: …Bylo nás několik děvčat z malého konvenčního městečka, když jako dvanácti-třináctileté jsme četli knihu Hoši od Bobří řeky a prožívaly se zaujetím její děj. Vůně volnosti a jakéhosi nejasného snu, obraz RIKITANA, odcházejícího do úplňkové noci, pocit tajemství, jež si přinášíme...

Ilegalita

10/ILEGALITA

10.12.2016 13:26
Sláva Jílek: NEHRÁLY SI NA HRDINY Do jara 1941 vycházel týdeník Mladý Hlasatel, který vytvořil stovky klubů. Byly to skupiny dětí bez dospělých. Scházely se porůznu, dělaly si klubovny ve sklepích, altáncích, na půdách. Časopis jim dával program: lov bobříků podle knížky J. Foglara HOŠI OD BOBŘÍ...

Intermezzo

11/INTERMEZZO

10.12.2016 13:28
V roce 1941 začala vycházet v ostravském vydaní deníku ČESKÉ SLOVO stránka SLOVÍČKO, obdoba samostatné přílohy pražského vydání Českého slova. Přinášelo krátkou povídku nebo pověst, hádankářský koutek a hlavně práce čtenářů: básničky, vyprávění, krátké povídky, kresby. Na jaře 1941...

Epilog

12/EPILOG

10.12.2016 13:29
V době okupace a ilegality chlapci a děvčata v klubech nehledali jen možnost dobré a užitečné zábavy. Uprostřed války a nezvyklých opatření snažili se udržovat čestný a životní styl, plný náročného poznávání, činnosti a přípravy na budoucnost, ve kterou věřili, i když bylo nejhůře. Bylo i...

Nový začátek

13/NOVÝ ZAČÁTEK

10.12.2016 13:30
JAROSLAV FOGLAR: …Chtěl jsem udělat z Junáka časopis pro všechny chlapce a děvčata. Začínal jsem vlastně s úplně holýma rukama. Neměl jsem ani místnost pro redakci; později mi byla dána za redakční místnost koupelna. V této „redakci“ nebylo vůbec nic, i lahvičku s inkoustem jsem...

Čtenářské kluby časopisu VPŘED

14/ ČTENÁŘSKÉ KLUBY VPŘEDU

10.12.2016 13:32
Po vynuceném odchodu z redakce Junáka přijímá JAROSLAV FOGLAR nabídku vydavatelství Mladá fronta a ujímá se řízení časopisu VPŘED. VPŘED-časopis pro chlapce a děvčata začal vycházet již 18. července 1945 jako časopis Svazu české mládeže. Řídil jej Ota Šafránek. Zprvu má časopis čtvercový...

Časopis VPŘED

15/ ČASOPIS VPŘED

20.04.2019 13:03
15/ ČASOPIS VPŘED Plných pět let museli chlapci a děvčata čekat na skutečného nástupce Mladého Hlasatele. Stal se jím až časopis Vpřed za řízení JAROSLAVA FOGLARA. Když se po vynuceném odchodu z Junáka ujal řízení upadajícího Vpředu, povolal ke spolupráci osvědčené pracovníky z dob...

Koutek české hádanky

07.07.2019 20:12
Koutek české hádanky tvoří poslední část zábavné části Vpředu. Vycházel od 1. čísla I. ročníku, kdy jej vedl V. Hais. Spolu s JAROSLAVEM FOGLAREM přechází do Vpředu populární Strýček Tomy (Erik Sterzinger) a ujímá se v 18. čísle koutku české hádanky. Vyhlašuje I. ročník soutěže o titul...

Podruhé o Rychlých šípech

V této rubrice nejsou žádné články.

Takových byly tisíce

V této rubrice nejsou žádné články.