Zapoj se !

Nestůjte stranou, zapojte se i vy !

06.07.2017 17:48
Stránka s názvem ZAPOJ SE, je určena k informování fanoušků, příznivců i členů o našich ‘‘KAMPANÍ, PROJEKTŮ, HAPPENINGŮ, AKCÍ, WORKSHOPŮ‘‘, u kterých je potřeba se pozastavit, přečíst si o nich informace, články, zamyslet se nad nimi,  a třeba je i podpořit jak finančně tak i...

Co je to kampaň, akce, workshop, happening ?

06.07.2017 17:53
Kdo kampaně, akce, workshopy, happeningy řídí a organizuje ?    Kampaně řídí a organizují lidé z různých oborů, kterým jde  o nápravu jisté věci. K čemu kampaně slouží ?    Kampaně, akce, workshopy, happeningy, slouží k informování občanů ČR, o...

Do aktivit, jako jsou kampaně, projekty, happeningy, akce, workshopy, se může zapojit každý.

-khzs-

Zapoj se jako člen

Zapoj se jako člen

06.07.2017 18:18
Připravovat akce, programy na klubovní schůzky, kampaně, srazy, tábory, expedice, projekty,...

Zapojte se

06.07.2017 18:22
Jste členy KHZS  a  měli by jste zájem podílet se na všech aktivitách, které KHZS provádí...

Zapoj se jako student, vysokoškolák

07.01.2018 14:11
Co u nás můžeš vykonávat jako student, vysokoškolák PRAXE STUDENTŮ A VYSOKOŠKOLÁKŮ V KHZS,...

Anketa

Zapojíte se do aktivit KHZS ?

Celkový počet hlasů: 6

Zapoj se do našich kampaní

Kampaně KHZS

06.07.2017 17:55
Kampaně - Krom tradičních aktivit se můžeš aktivně podílet v KHZS na přípravě různých kampaní, které v něm realizujeme a poskytnout své znalosti, dovednosti i zkušenosti které dobře znáš a ovládáš.   V kampaních  můžeš: -vytvářet a navrhnout vlastní kampaň (na určitá témata)...

Zapoj se do našich projektů

Projekty KHZS

06.07.2017 17:59
  Projekty - Krom kampaní v KHZS se můžeš aktivně podílet na přípravě projektů, které v něm realizujeme a poskytnout své znalosti, dovednosti i zkušenosti které dobře znáš a ovládáš. V projektech můžeš: -vytvářet a navrhovat vlastní projekty, vytvořit si vlastní projektový...

Podrobně vás zde seznámíme s aktivitami KHZS jako je: workshop, kampaň, happening, akce.

-khzs-

Co je to workshop, happening, kampaň, akce

Co je to WORKSHOP ?

08.07.2017 19:08
Anglické slovo Workshop (v češtině dílna či pracovní seminář) znamená formu vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik (brainstorming, priorizace, mentální mapy, zpětná vazba, aj.) účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu,...