Archiv článků

Příběhy dětských uprchlíků I

23.09.2018 13:32
Příběhy dětských uprchlíků Amina Abdi: Uprchlík ze Somálska žijící v Kanadě. Když jsme ještě žili v naší zemi, vedli jsme velice dobrý život. Táta pracoval, měli jsme velký dům s velkou zahradou a stromy. Ničeho jsme se nebáli. Mohli jsme jít, kamkoliv jsme chtěli. Můžu říci, že jsem měla báječné...

Dětští uprchlíci

23.09.2018 13:29
Dětští uprchlíci „Dětství je čas, kdy se formuje náš pohled na svět, způsob, jak se k němu budeme stavět: Budeme druhým lidem věřit, nebo se jich budeme bát? Budeme vyhledávat lásku, nebo se vyhýbat bolesti? Budeme používat k dosažení svých cílů laskavost, nebo sílu? Co nás potká v dětství, určuje,...

GDPR - Ochrana osobních údajů

14.09.2018 07:41
GDPR - Ochrana osobních údajů Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o...

Podpořte naší činnost i VY !!!

09.09.2018 19:04
Podpořte naší činnost i VY !!! Zaujala vás činnost KHZS= Klubovní Hnutí z.s., (Zapsaný Spolek)  neziskový spolek pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR, a měli by jste zájem se podílet na její rozvoji ? Pokud ano, stačí následovně učinit tyto kroky: Vyplňte kompletně online...

Delikty mládeže

09.09.2018 19:01
Kriminalita Kriminalita je úhrn činů uvedených v trestním zákoně obvykle popisovaných podle prostoru, času, rozsahu, struktury a pohybu. V obecném slova smyslu se jedná o veškeré páchání přestupků nebo trestných činů. Delikvence Delikvence je širší pojem než kriminalita. Označuje činnost porušující...

Kriminalita mladistvých

09.09.2018 19:00
Kriminalita mladistvých (též juvenilní delikvence) se týká věkové kategorie 15 – 18 let. V tomto období dospívání, které je považováno za kritické, se formují hlavní rysy osobnosti. Vliv vrstevníků je velmi silný, vytváří se party. Vytrhnout mladého člověka z takové party je často velmi nesnadné až...

Dětská kriminalita

09.09.2018 18:59
Dětská kriminalita (Též dětská delikvence, predelikvence, prekriminalita) se týká věkové kategorie dětí do 15 let. Typickým znakem dětské delikvence je skupinovost, malá připravenost i promyšlenost. Jde o činy páchané převážně spontánně, méně často jde o plánované a předem připravené akce....

Závažnost

09.09.2018 18:57
Závažnost chování obvykle stoupá s věkem a má také tendenci se prohlubovat, takže mírnější porušení norem, které je sice nepřiměřeným chováním, ale nenabývá sociální dimenze (tedy disociální chování), anebo je v rozporu se společenskou morálkou (asociální chování), se vyskytuje zpravidla u dětí...

Stupně závažnosti jednání/činu, kterým osoba porušuje normy

09.09.2018 18:55
Stupně závažnosti jednání/činu, kterým osoba porušuje normy: disociální (např. dětský vzdor, neposlušnost, nekázeň ve škole, lhavost, poruchy afektu, špatné návyky, drobné přestupky proti normám, aj.) asociální (závažnější odchylky chování od sociálních, etických a pedagogických norem, které...

Charakteristika kriminality dětí a mládeže

09.09.2018 18:54
Charakteristika kriminality dětí a mládeže Impulsem pro trestnou činnost dětí a mladistvých je v řadě případů alkohol, případně jiná návyková látka zvyšující agresivitu a nepřiměřené reakce. Příprava trestné činnosti je nedokonalá, obvykle schází prvek plánování, častá je i nedostatečná...