Otevřeno: Po-Pá: 14:00-20:00 hodina

3.ZČ-KKH"Airsoftový Klub Hloubkový Průzkum" KHZS Žďár nad Sázavou

O nás

Členové

Naše činnost

Vznik:

O airsoftu

Airsoft je a stane se pro každého z nás něčím trochu jiným. To už samozřejmě záleží na mnoha okolnostech kterých je spousty a ani některé z nich si neuvědomujeme.


Ale obecně platí že airsoft je "kuličková válka" a vznikl jako "protivník" PB (paintballu) a jako simulace reálných bojů těch minulých i současných. I když toto není pravidlem, můžete se samozřejmě hrát jak každý chce. Napodobují se reálné ale i nereálné=smyšlené jednotky. Těď už máme reálnou jednotku ve které každý zastává danou funkci a má svoji hodnost.

Každý pojme airsoft po svém ale nejdůležitější je to že je to jen koníček jako každý druhý i když poměrně finančně náročný. Názor toho typu je, že: airosft z vás udělá blázny, vymyté mozky a vrahy je zcela hloupá naivní a svědčí o tom že dotyčný o airsoftu nic neví. Ba naopak hraním airsoftu z vás udělá klidné lidi i za velice vypjatých situací. Právě díky tak adrenalinové hře kde každá malá chyba může znamenat konec ve hře. Naučíte se jak se pohybovat terénem, jak splynout, počkat si tu správnou chvilku pro střelbu, jak správně pracovat jako tým... Airsoft dává mnohem víc jako například kamarádství, neuvěřitelné zážitky...

Pojetí airsoftu:

Military airsoft - v tomhle odvětví převládá spíše zájem o armádní věci než o airsoft, soft se bere spíše jako doplněk. Obvykle se napodobuje reálná jednotka, cvičí se bojové umění, prostě snaží se napodobyt výcvik reálné jednotce. Už bych jen podotkl že se to časem zvrhne v extremní militarismus.

Koho v military airsoftu napodobujete ?

Praktickí softaři - už to vychází z názvu, prostě dělají airsoft prakticky. Na akce si berou minimum věcí, atd.

Pohodáři - hrají airsoft protože je to baví ale nijak to nehrotí, čas o času se dovybaví občas zatrénují, no prostě jen koníček.

Lamky  - každý nějak začal že? Taky se jim říká teplákovci, je to stádium kdy se rozhodne zda budu hrát nebo ne a investuji nemalé peníze.

KINDERSÁK -
je to nezodpovědný hráč který se na akci chová nevhodně (neuznává zásahy), nosí nekvalitní brýle (když ho trefíte do tváře tak volá tátovi), myslí si že je nejlepší a že má v brokovnici 400% pružinu.Vím, každej někdy začínal, hodně lidí mi pomohlo v začátku s výbavou a výcvikem a já se to snažím začátečníkum oplatit.

Základní dělení zbraní:
Krátké manuální - Krátké zbraně, které je potřeba po každém výstřelu ručně natáhnout. Fungují na principu stlačeného pístu, který uživatel ručně natáhne. Jedná se o nejlevnější kategorii airsoftových zbraní, která se vyznačuje nízkou kadencí a obvykle i dostřelem. Nejběžnější úsťová rychlost těchto zbraní se pohybuje kolem 60 m/s. Používá se munice 0.12, 0.20 a 0.25.

Dlouhé manuální - Dlouhá verze manuálních zbraní, oproti krátkým mají podstatně větší dostřel, občas srovnatelný i s AEG. Jsou dvakrát až třikrát dražší než krátké manuály. Do této kategorie patří pušky, samopaly a vlastní kategorii tvoří brokovnice. Brokovnice se dají poměrně výrazně upgradovat. Používá se munice 0.20 a 0.25.

Manuální odstřelovačky - Opakovací pušky s manuálním pohonem fungují sice na stejném principu jako ostatní manuály, ale jsou to nejpřesnější zbraně, které si lze pořídit. Často cenou i úsťovou rychlostí převyšují AEG. Úsťová rychlost zbraně v základu bývá 90 m/s a víc. Jdou dobře vylepšovat. Používá se munice 0.25 a těžší. Odstřelovačky se však vyrábějí i s plynovým či elektrickým pohonem.

Plynové - U plynových zbraní je kulička vystřelována tlakem plynu, jehož skladovací nádoba je obvykle součástí zásobníku. Tyto zbraně jsou buď poloautomatické, nebo plně automatické a obvykle mají větší dostřel než manuální zbraně. Nejoblíbenější jsou plynové pistole, ale existují i odstřelovací pušky a v malé míře i automatické pušky a samopaly. Za hlavní nevýhodu těchto zbraní je považována nutnost doplňování plynu a jeho různé fyzikální vlastnosti při různých teplotách. Tyto zbraně mají také nejčastěji ze všech airsoftových zbraní zabudován zpětný ráz (blowback), který jinak chybí. Tato vlastnost z nich dělá nejvěrnější kopie reálných zbraní, co se týče ovládání. Úsťová rychlost těchto zbraní je různá, od 60 m/s až po 150 m/s. Tyto zbraně však téměř nelze vylepšovat.

Elektrické (AEG/AEP) - U těchto zbraní je píst poháněn vestavěným elektromotorem, který je napájen akumulátorem. Dostřel mají obvykle okolo 40-45 metrů (v základní verzi). Jsou relativně přesné a snadno se do nich dokupují další vylepšení (upgrade). Standardní úsťová rychlost v základní verzi se pohybuje kolem 90 m/s. Používá se munice 0.20 a těžší. Patří k nejpoužívanějším zbraním. Zbraně AEP fungují na stejném principu, ale kvůli nutnosti menšího mechanismu jsou slabší, v základní verzi dosahují přibližně 65 m/s. Mezi AEP patří elektrické pistole(HK USP, Beretta M93R,...) a malé samopaly (MP7, vz. 61 Škorpion a Mac 10).

Střelivo:
U kuliček se udává rozměr (6 nebo 8 mm) a hmotnostní číslo (0.12, 0.25 atd.), které udává přímo hmotnost kuličky v gramech.Někteří výrobci kuličky leští a potahují vrstvou silikonu, jiní vyrábějí tzv. BIO střelivo, které se v přírodě snáze rozkládá (je však o něco dražší).Mezi výrobce 6mm střeliva patří firmy Marui, ICS, Guarder, Excel, Warrior, Super King, UHC, King atd. 8mm střelivo vyrábějí např. firmy Marushin či Maruzen.

Klubovní schůzky

Po-od 15:00 do 18:30 hodin.

St-od 15:30 do 19:00 hodin.

Klubovní akce

Kronika

Pravidla airsoftu

Pravidla účasti na airsoftových hrách

Tyto pravidla byly vytvořeny za účelem maximální ochrany zdraví a majetku hráčů a vytvoření co největší spokojenosti a požitku ze hry. Věnujte proto, prosím, dostatek času na prostudování těchto pravidel.

Tato pravidla se dělí na dvě části a to na sekci univerzální, kde jsou umístěna pravidla, jejichž dodržování je společné na všech hrách pořádaných 3. ZČ-KKH KHZS, dále je část specifická, která se týká pouze konkrétní akce a která navíc obsahuje mapu.

Úvodní ustanovení

Toto jsou pravidla podmiňující účast na airsoftových hrách pořádaných 3. ZČ-KKH Airsoftový klub "Hloubkový Průzkum" KHZS.

Jde o rekreační airsoftové hry, určené pro všechny zájemce o airsoft, bez ohledu na vybavení či zkušenosti.

Tyto pravidla jsou závazná pro všechny hráče, bez vyjímek. Z titulu pravidel nemá žádný hráč na bojišti žádné výhody.

Porušení pravidel, ať už účelné či z neznalosti, může být potrestáno zařazením hráče na černou listinu, kdy bude hráči odejmuta možnost se účastnit dalších her.

Na hrách jsou používány airsoftové zbraně, tedy střelné zbraně kategorie D. Použití jiných zbraní na hře je zakázáno. Použití střelných zbraní upravených na zbraň kategorie D je možné až po schválení pořadatelem.

U zbraní není stanoven limit na výkon.

Každý hráč má povinnost při odchodu z hrací zóny po sobě uklidit veškeré odpadky.

Porušení tohoto nařízení bude přísně sankcionováno.

Každý hráč má povinnost se registrovat na hru, pokud není u konkrétní hry uvedeno jinak. Registrace je platná až po jejím zpětném potvrzení organizátorem.

Pořadatel si vyhrazuje právo změny. Rozhodnutí pořadatele je závazné a není proti němu odvolání.

Bezpečnostní ustanovení

Všichni hráči jsou povinni chránit svůj zrak po celou dobu pohybu na airsoftovém hřišti a všech přilehlých oblastí.

Každý hráč je plně zodpovědný za svá zranění způsobené zásahem airsoftovou zbraní. Pořadatel doporučuje užití značkových celoobličejové masek, ochranných rukavic, chráničů na krk apod.

Každý hráč je plně zodpovědný za svá zranění způsobená zneužitím či nesprávným užitím vlastní airsoftové zbraně.

Každý hráč je plně zodpovědný za svá zranění způsobená pohybem na hřišti. Pořadatel doporučuje nošení pevné obuvi.

Ve hře není povolen fyzický kontakt, v žádné podobě. Nejsou povoleny žádné kontaktní zbraně.

Na hře je zakázáno držení, distribuce a užívání omamných a psychotropních látek.

Pravidla boje

Ve hře je povolena střelba na všechny části těla, tedy hlava, krk, trup, ruce i nohy. Pořadatel apeluje na hráče, aby se snažili vyhnout mířené palbě na krátké vzdálenosti na měkké části těla, jako jsou hlava či krk, za účelem předcházení případným zranění.

Jakékoliv slovní potyčky, zvláště obsahující slovní vulgarismy, jsou nežádoucí a budou postihovány.

Hráč je vyřazen ze hry po prvním zásahu do jakékoliv části těla, vybavení či výzbroje. Po zásahu má hráč povinnost okamžitě se označit reflexní vestou, šátkem nebo oranžovou čepicí a co nejrychleji a nejkratší cestou se odebrat na mrtvoliště. Hráč má zakázáno po zásahu vyvíjet jakoukoliv bojovou činnost či s kýmkoliv komunikovat, a to do té doby, dokud nedorazí na mrtvoliště a i tehdy může komunikovat pouze s lidmi na mrtvolišti.

Zásah airsoftovou zbraní je těžko identifikovatelný, proto je možné, že budete opakově zasaženi i poté, co jste přestali provádět bojovou činnost. Organizátor pro doporučuje prvotní oznámení zásahu jako velmi výrazný výkřik typu "Mám!", "Zásah!", "Dostal!" apod.

Hráč, který se po zásahu neidentifikuje jako zasažený, zůstává potenciálním cílem a může být vystaven opakované palbě. Pořadatel apeluje na všechny hráče, aby se co nejrychleji po zásahu označili jako zasažení.

Každý hráč, i označený reflexní vestou, šátkem nebo oranžovou čepicí, odcházející na mrtvoliště, je potenciální cíl a může být vystaven střelbě. Pořadatel apeluje na hráče, aby se po zásahu co nejrychleji odebrali na mrtvoliště.

Hráči, u kterých se opakovaně prokáže, že nepřiznali zásah, riskují doživotní zákaz účasti na hrách pořádaných KHZS.

Závěrečné ustanovení

Hrajte fér. Pokud všichni budeme hrát nefér, tak jediným výsledkem bude pár rozstřílených obličejů, velké množství rozsypaného plastu a ztracený čas a peníze.

Je možné, že vám některý z vámi zasažených nepřátel z neznámých důvodu nepřizná zásah. V takovém případě je krajně nežádoucí nadávat, osočovat apod. Vždy je šance, že jste jej nezasáhli.

Historie

Výpravy do přírody

So-7:00 do 19:30 hodin Výprava.

Ne-7:00 do 19:30 hodin Výprava.

Pouze ve zvolený víkendy.

Kontakt

E-mail:

Mobil:+420 733/467 005

Pokud se chcete stát členy 3. ZČ-KKH Airsoftový Klub "Hloubkový Průzkum" KHZS ze Žďáru nad Sázavou, můžete jej kontaktovat.

Vybavení Airsofťáka